Investiční produkty

Forex forward

Forex Forward umožňuje zajištění měnového rizika nebo spekulaci na pohyb měny bez účtování denních nákladů forex rollover.

  1. zajištění měnového rizika (nepříznivého vývoje měnového páru) k určitému datu v budoucnu
  2. obchodní aplikace TraderGO nabízí velké množství měnových forwardů za real-time obchodovatelné ceny

Obchodní aplikace TraderGO umožňuje obchodovat měnové páry forex spot a také forex forward. Forwardové obchody je možné použít pro nákup nebo prodej měn k
fixnímu datu v budoucnosti. Obchodníkům je pro obchodování s forwardy k dispozici téměř celá škála měnových párů s aktuálními cenami v reálném čase. 

Měnové forwardy umožňují investorům mimo zajištění měnového rizika také využívat rozdílů úrokových měr mezi dvěma měnami. Forwardy se běžně využívají pro obchody se zahraniční měnou s datem splatnosti delším než jsou dva dny a kratším než jeden rok.

Výhody online forwardů:

  • Spekulace na pohyb měnového kurzu mezi dvěma měnami.
  • Ochrana zajištěním před měnovým rizikem, tj. nepříznivým vývojem měnového kurzu v budoucnu.
  • Obchodní apliakace TraderGO nabízí velký rozsah forwardů za aktuální obchodované ceny.

 

Praktický příklad:

Chceme zajistit měnový pár EURCZK pro hodnotu 50000 EUR k datu za tři měsíce. 

V obchodní aplikaci TraderGO vyhledáme měnový pár EURCZK a zvolíme forex forward (symbol FX/F). Zvolíme množství 50 000 a datum vypořádání za tři měsíce, případně přednastavenou tříměsíční splatnost. Zobrazí se nám aktuální kurz prodej/nákup 50 000 EURCZK k datu za tři měsíce. 

Zajišťujeme hlavní(první) měnu z měnového páru, pokud tedy zajišťujeme oslabení EURCZK(oslabení EUR a posílení CZK), zadáváme prodej EURCZK k termínu v budoucnu. 

Při splatnosti se forwardová pozice změní na spotovou s otevírací cenou odpovídají ceně při otevření forwardu a my ji můžeme uzavřít(vypořádat na peněžní účet) nebo dále držet jako spotovou (zde již bude účtován denní forex rollover). 

 

Zisk nebo ztrátu z forwardové pozice je možné zjistit:

  • do splatnosti forwardu porovnáním aktuálního forwardového kurzu oproti otevírací ceně
  • při a po splanosti forwardu porovnáním aktuálního spotového kurzu oproti původní forwardové otevírací ceně

Vše doporučujeme nejprve nanečisto vyzkoušet v demoverzi TraderGO.