Investiční produkty

Futures kontrakty

Lze pomocí nich obchodovat převážně komodity a to na chicagské, singapurské burze a podobně. Každodenní zpravodajství a události přímo v obchodní aplikaci.

 1. přes 200 kontraktů na více než 22 burzách
 2. excelentní likvidita a stabilita spreadů

Vypořádání futures kontraktů

Futures kontrakty jsou automaticky uzavírány. To znamená, že nedochází k fyzickému dodání podkladového aktiva.

K uzavření futures kontraktu dojde automaticky, pokud je:

 • datum Notice Day stejné nebo je před datem expirace, tak bude kontrakt uzavřen pracovní den před datem Notice Day
 • datum expirace kontraktu před Notice Day, bude kontrakt uzavřen v den jeho expirace

Informace o dni expirace a o „Notice Day“ jednotlivých kontraktů naleznete v Obchodních podmínkách v části Účet přímo v platformě TraderGO. 
* Notice day - upozornění na blížící se splatnost kontraktu tzv. „the first notice day“

Co je to Futures?

Futures vznikly ve 40. letech 19.století, aby byl trh s komoditami organizovaný. Je to kontrakt mězi dvěma stranami o budoucím nákupu nebo prodeji komodity nebo investičního nástroje za předem sjednanou cenu.

Všechny futures jsou standardizované kontrakty a jsou obchodovány na světových burzách.

Proč obchodovat futures?

 • Může sloužit jako zajištění nákupu komodity za předem sjednanou cenu
 • Může zajišťovat Vaše portfolio nebo krýt měnové riziko
 • Lze s nimi spekulovat na růst i pokles
 • Vysoce standardizované produkty

Parametry futures

Podkladové aktivum

U futures se rozlišuje mezi konkrétním (energie, kovy, zemědělské plody) a abstraktními (akciové indexy, měny) podkladovými aktivy. Licencovaní obchodníci mohou uplatnit fyzické dodání produktu na konci splatnosti, přes klasické on-line obchodníky to však není možné – všechny obchody budou vypořádány pouze v penězích.

Názvy futures

Každý kontrakt má svou zkratku, kterou určuje burza, kde se futures obchodují. Nicméně v každé platformě se tyto zkratky mohou lišit. Např.:

 • EUREX (burza) označuje future na DAX takto - FDAX
 • Obchodní aplikace – FDX

Na konci názvu pak naleznete měsíc a rok, ve kterém kontrakt končí – FDXH8 – v tomto případě březen roku 2018.

Standardní koncovky pro označení měsíců

 • January = F
 • February = G
 • March = H
 • April = J
 • May = K
 • June = M
 • July = N
 • August = Q
 • September = U
 • October = V
 • November = X
 • December = Z

Parametry každého kontraktu

 • Online Expirace – ukončení obchodování
 • Tick size – ve většině případů spread
 • Tick value – hodnota jednoho Ticku
 • Initial margin – počáteční požadavek na margin
 • Maintanance margin – požadavek na margin během otevřené pozice
 • Exchange fee – poplatek burze