Burzovně obchodované fondy (ETF)

ETF - Exchange Traded Funds (ale také ETC, ETN) jsou fondy, jejichž podíly se obchodují na burze. Můžete si je tedy sami nakoupit. Jejich prostřednictvím můžete investovat do celých ekonomik nebo vybraných odvětví a rozložit tak riziko. Můžete také spekulovat i na pokles. Navíc je můžete prodat téměř ihned po nakoupení. Takže žádné čekání a papírování jen pár kliků v obchodní aplikaci. A poplatky? Fondy jsou nejčastěji pasivně spravované, takže poplatky jsou běžně mnohem menší než například u podílových fondů.

Rozdíly oproti běžným fondům

Hlavní rozdíl spočívá ve správě fondu. ETF jsou zpravidla řízeny pasivně na rozdíl od podílových fondů. Proto se roční manažerský poplatek pohybuje běžně mezi 0,05 % až 0,5 %. Zatímco u otevřených podílových fondů je to nejčastěji od 0,5 % do 2 %. ETF tak patří mezi nejlevnější finanční produkty z hlediska transakčních nákladů.

ETF obvykle obsahuje velký počet aktiv. Například může kopírovat vývoj všech akcií akciového indexu (Dow Jones, DAX, S&P apod.). Také může obsahovat jen akcie z vybraných sektorů ekonomik a podobně. Riziko je tak nižší než při nákupu jedné akcie.

Když je otevřena burza (pracovní dny), můžete kdykoli nakupovat a prodávat ETF. Na cenu ETF nemusíte čekat do zveřejnění ke konci obchodního dne jako u běžných podílových fondů. U ETF se ceny zveřejňují okamžitě. Vidíte tak přesně, za kolik můžete nakoupit a jak si vaše investice stojí. Navíc u ETF máte možnost volby, jestli chcete dividendy reinvestovat nebo převádět na účet. Způsob nakládání s dividendami se dozvíte ze specifikace konkrétních ETF.

Dalším rozdílem oproti podílovým fondům je, že investor neplatí běžný vstupní poplatek, ale pouze poplatek za obchodování na dané burze. Od pasivní zprávy ETF se odvíjí také náklady na jejich provoz. Výše poplatků se stanovuje na denní bázi a investorovi jsou započítány prostřednictvím snížení ceny ETF.

Výhody a nevýhody

 • Vysoká transparentnost, bezpečnost.
 • Nízké poplatky, vysoká likvidita.
 • Prakticky neomezená míra diverzifikace, přístup k velkému množství podkladových aktiv.
 • Jednoduchost obchodování, úzké spready, inteligentní obchodní pokyny.
 • Pro dlouhodobé investování i krátkodobou spekulaci.
 • Možnost využít finanční páku.
 • Výplata nebo reinvestice dividend.
 • Ztráta hodnoty při rolování futures kontaktů.
 • Vyšší riziko u pákových produktů v porovnání s investicí do podkladu.
 • Měnové riziko.

Co sledovat při výběru

Pokud víte, do čeho chcete investovat a vybíráte konkrétní ETF, doporučujeme ještě před obchodem věnovat pozornost následujícím otázkám. Zjistěte si, kdo je emitentem fondu? Emitent fondu je ten, kdo fond vydává a stará se o jeho strukturu. Jaké jsou poplatky za správu? Jaké je historie fondu ve srovnání s podkladovými aktivy? Jakým způsobem ceny podkladových aktiv ovlivňují cenu ETF?

Měnová rizika

ETF se obchodují na zahraničních burzách. Proto musí každý korunový investor, mimo dalších rizik, která se pojí s investicí, věnovat pozornost měnovému riziku. To hrozí investorovi jak negativní (ztráta z měnového pohybu), tak i pozitivní (zisk z měnového pohybu) a je způsobeno případným posilováním nebo oslabováním koruny oproti měně, ve které je ETF obchodováno.

Další měnové riziko podstupujete, nakoupíte-li ETF v EUR a podkladové aktivum se obchoduje v USD. Tomu se můžete vyhnout zakoupením měnově zajištěného ETF.

Jak vybírat fondy?

Pokud již máte vybrané podkladové aktivum, je důležité přihlédnout k následujícím kritériím:

 1. Emitent fondu
 2. Poplatky za správu
 3. Historie výkonnosti
 4. Způsob navázání na podkladové aktivum

Emitent fondu, je společnost, která vydává jednotlivá ETF a stará se o jeho strukturu. Má také na starost zajištění likvidity společně s takzvanými specialisty. Ti vytvářejí likviditu a mají přesně definovaný i maximální možný spread (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou).

Tím je zaručena transparentnost obchodování. Majetek ETF je veden, tak jako u podílových fondů, mimo majetek správcovské společnosti. To znamená, že v případě finančních problémů emitenta nespadají tyto prostředky do konkurzní podstaty a investor je tímto způsobem ochráněn.

Poplatky za správu se u jednotlivých fondů mohou lišit, i když se jedná o stejné podkladové aktivum a stejnou strukturu fondu. Důvodem odlišných poplatků může být rozdílná prestiž emitentů, odlišná marketingová a poplatková politika, nebo poplatky na měnové zajištění. Ukazatel TER (Total Expense Ratio) ukazuje celkovou nákladovost fondu.

Jak nakoupit ETF?

ETF můžete nakoupit přímo v obchodní aplikaci. Stačí vyhledat požadovaný ETF v okně grafu nebo v seznamu nástrojů a zadat nákupní pokyn.

Pokud jde o váš první obchod, zkuste si jej nejprve raději nanečisto v demoverzi. Byla by škoda udělat špatnou investici jen kvůli ukliknutí.