Burzovně obchodované fondy (ETF) a ETC

Přímý přístup na burzu, kde jsou tyto fondy obchodovány. 

Především jde o pasivně spravované investiční fondy od předních emitentů jako iShares, Powershares, Rydex, StreetTRACKS, SGAM ETFs, Lyxor ETFs.

Nízké náklady na správu a vysoká likvidita a transparentní ceny.

ETF je podobný běžným podílovým fondům s tím rozdílem, že místo podílových listů fond vydává své akcie. Jejich prostřednictvím do ETF investor vloží své peněžní prostředky. Tyto fondy se obchodují na světových burzách stejně jako akcie významných společností. Investor tedy může do tohoto fondu investovat kdykoliv během obchodní doby burzy a zná také přesnou cenu ETF.

V případě ETC se jedná o komoditu obchodovanou na burze, například zlato apod.

Rozdíly oproti běžným fondům

Hlavní rozdíl spočívá ve správě fondu. Většina ETF je spravována pasivně. To znamená, že fond na začátku své existence určí akcie společností, které nakoupí a drží. Případně nakoupí akcie z celého akciového indexu a slouží pak jako způsob investování do daného indexu.

Dalším rozdílem oproti podílovým fondům je, že investor neplatí běžný vstupní poplatek, ale pouze poplatek za obchodování na dané burze. Od typu správy ETF se odvíjí také náklady při jejich držení, přičemž pasivní správa fondu znamená nižší náklady na správu fondu pro investora. Výše nákladů za správu se stanovuje na denní bázi a investorovi jsou započteny prostřednictvím adekvátní úpravy ceny ETF.

  • Vysoká transparentnost, bezpečnost.
  • Nízké poplatky, vysoká likvidita.
  • Prakticky neomezená míra diverzifikace, přístup k velkému množství podkladových aktiv.
  • Jednoduchost obchodování, úzké spready, inteligentní obchodní pokyny.
  • Dlouhodobé investování i krátkodobější spekulace.
  • Možnost využit finanční páky.
  • Výplata nebo reinvestice dividend.
  • Ztráta hodnoty při rolování futures kontaktů.
  • Měnové riziko.

O co se zajímat při výběru

Pokud se rozhodujete zejména pro dlouhodobou investici, ujistěte se, jakým způsobem je ETF konstruován. Zda obsahuje fyzicky podkladová aktiva nebo jejich deriváty a jak je dosahováno podílu na podkladovém aktivu. Tuto informaci zjistíte ze struktury fondu, která je uvedena na stránkách jeho emitenta. Porovnejte si také historickou výkonnost fondu s výkonem podkladového aktiva. Zde dochází ke ztrátě výkonnosti zejména, když je podkladovým aktivem futures kontrakt. Ani pákové ETF v průběhu času zpravidla nedosahují takové úrovně finanční páky, jak je uvedeno, kvůli každodenní rebalanci těchto produktů.

Měnová rizika ETF, ETC, ETN

ETF se obchodují na zahraničních burzách. Proto musí mít každý korunový investor kromě všech rizik, která se pojí se samotným procesem investování, na paměti zejména riziko měnové. To hrozí investorovi jak negativní, tak i pozitivní a je způsobeno případným posilováním nebo oslabováním koruny oproti měně, ve které je ETF obchodováno.

Další měnové riziko podstupujete, nakoupíte-li ETF v EUR a podkladové aktivum se obchoduje v USD. Tomu se můžete vyhnout zakoupením měnově zajištěného ETF.