Forex forward

Zajištění měnového rizika bez účtování denních nákladů forex rollover k určitému datu v budoucnu.

Velké množství měnových forwardů za real-time obchodovatelné ceny.

Spekulace na pohyb měnového kurzu mezi dvěma měnami.

Obchodní aplikace TraderGO umožňuje obchodovat měnové páry forex spot a také forex forward. Forwardové obchody je možné použít pro nákup nebo prodej měn k fixnímu datu v budoucnosti. Obchodníkům je pro obchodování s forwardy k dispozici téměř celá škála měnových párů s aktuálními cenami v reálném čase.

Měnové forwardy umožňují investorům mimo zajištění měnového rizika také využívat rozdílů úrokových měr mezi dvěma měnami. Forwardy se běžně využívají pro obchody se zahraniční měnou s datem splatnosti delším, než jsou dva dny a kratším než jeden rok.

Výhody online forwardů:

  • Spekulace na pohyb měnového kurzu mezi dvěma měnami. 
  • Ochrana zajištěním před měnovým rizikem, tj. nepříznivým vývojem měnového kurzu v budoucnu.
  • Obchodní aplikace TraderGO nabízí velký rozsah forwardů za aktuální obchodované ceny.

Praktický příklad:

  1. Chceme zajistit měnový pár EURCZK pro hodnotu 50000 EUR k datu za tři měsíce.
  2. V obchodní aplikaci TraderGO vyhledáme měnový pár EURCZK a zvolíme forex forward (symbol FX/F). Zvolíme množství 50 000 a datum vypořádání za tři měsíce, případně přednastavenou tříměsíční splatnost. Zobrazí se nám aktuální kurz prodej/nákup 50 000 EURCZK k datu za tři měsíce.
  3. Zajišťujeme hlavní (první) měnu z měnového páru, pokud tedy zajišťujeme oslabení EURCZK(oslabení EUR a posílení CZK), zadáváme prodej EURCZK k termínu v budoucnu. 
  4. Při splatnosti se forwardová pozice změní na spotovou s otevírací cenou odpovídající ceně při otevření forwardu a my ji můžeme uzavřít (vypořádat na peněžní účet) nebo dále držet jako spotovou (zde již bude účtován denní forex rollover).

Zisk nebo ztrátu z forwardové pozice je možné zjistit:

  • Do splatnosti forwardu porovnáním aktuálního forwardového kurzu oproti otevírací ceně.
  • Při a po splatnosti forwardu porovnáním aktuálního spotového kurzu oproti původní forwardové otevírací ceně.

Vše doporučujeme nejprve nanečisto vyzkoušet v demoverzi TraderGO.