Futures kontrakty

Pomocí futures lze obchodovat převážně komodity a to na chicagské, singapurské a dalších burzách. 

Každodenní zpravodajství a události přímo v obchodní aplikaci.

Přes 200 kontraktů na více než 22 burzách. Vysoká likvidita a stabilita spreadů.

Vypořádání futures kontraktů

Futures kontrakty jsou automaticky uzavírány s vypořádáním v penězích. To znamená, že nedochází k fyzickému dodání podkladového aktiva.

K uzavření futures kontraktu dojde automaticky, pokud je:

 • datum Notice Day stejné nebo je před datem expirace, tak bude kontrakt uzavřen pracovní den před datem Notice Day
 • datum expirace kontraktu před Notice Day, bude kontrakt uzavřen v den jeho expirace

Informace o dni expirace a o „Notice Day“ jednotlivých kontraktů naleznete v Obchodních podmínkách v části Účet přímo v platformě TraderGO.

* Notice day - upozornění na blížící se splatnost kontraktu tzv. „the first notice day“

Co je to Futures?

Futures vznikly ve 40. letech 19. století, z důvodu požadavku na organizovaný trh s komoditami. Jedná se o kontrakt mezi dvěma stranami o budoucím nákupu nebo prodeji komodity nebo investičního nástroje za předem sjednanou cenu. Všechny futures jsou standardizované kontrakty a jsou obchodovány na světových burzách.

Proč obchodovat futures?

 • Může sloužit k zajištění nákupu nebo prodeji komodity za předem sjednanou cenu.
 • Může zajišťovat vaše portfolio nebo krýt měnové riziko 
 • Lze s nimi spekulovat na růst i pokles.
 • Vysoce standardizované produkty.

Parametry futures

Podkladové aktivum

U futures se rozlišuje mezi konkrétním (energie, kovy, zemědělské plody) a abstraktními (akciové indexy, měny) podkladovými aktivy. Licencovaní obchodníci mohou uplatnit fyzické dodání produktu na konci splatnosti, přes klasické on-line obchodníky to však není možné – všechny obchody budou vypořádány pouze v penězích.

Názvy futures

Každý kontrakt má svou zkratku, kterou určuje burza, kde se futures obchodují. Nicméně v každé platformě se tyto zkratky mohou lišit. Např.:

 • EUREX (burza) označuje future na DAX takto - FDAX
 • Obchodní aplikace – FDX 

Na konci názvu pak naleznete měsíc a rok, ve kterém kontrakt končí – FDXH8 – v tomto případě březen roku 2018.

Standardní koncovky pro označení měsíců

 • January = F 
 • February = G 
 • March = H 
 • April = J 
 • May = K 
 • June = M 
 • July = N 
 • August = Q 
 • September = U 
 • October = V 
 • November = X 
 • December = Z

Parametry každého kontraktu

 • Online Expirace – ukončení obchodování
 • Tick size – nejmenší cenová změna 
 • Tick value – hodnota jednoho ticku 
 • Initial margin – počáteční požadavek na margin 
 • Maintanance margin – požadavek na margin po otevření pozice 
 • Exchange fee – poplatek burze