Opce forex - FX Vanilla opce

Můžete vytvářet nejrůznější opční strategie nebo své stávající pozice zajišťovat.

Přes 180 měnových párů včetně exotických měn.

Obchodování měnových párů bez skrytých nákladů.

Základní charakteristika FX Vanilla opcí

 • Naše pokročilá obchodní aplikace umožňuje nákup nebo prodej Call a Put opcí za ceny poskytované v reálném čase.
 • Obchodování bez zásahu dealera při poskytování vysoké likvidity.
 • Široký výběr realizačních cen a splatností.
 • K dispozici jsou opce evropského typu s denní až roční splatností.
 • Nastavení automatického vypořádání opcí do spotové pozice nebo v penězích.
 • Dynamické spready v závislosti na době splatnosti a realizační ceně. 
 • Obchodování na marži díky automatickým výpočtům Delta a Vega marginu v rámci všech produktů.
 • Specializované reporty FX opcí sloužící ke kombinované analýze spotových a opčních pozic.

Co byste měli dále vědět?

Minimální obchodované množství

 • 10 uncí zlata, 
 • 100 uncí stříbra, 
 • 10 000 jednotek měny obchodu.

Základní parametry opcí

 • Call opce dává kupujícímu právo na nákup podkladového aktiva (příp. realizaci cenového rozdílu) za cenu Strike v době expirace. V případě Put opce má kupující právo na prodej podkladového aktiva. Kupující může opci prodat kdykoliv v průběhu její životnosti. Prodávající je naopak v short pozici a musí kupujícímu dodat podkladové aktivum příp. vyrovnat cenový rozdíl. Kupující se může rozhodnout opci využít nebo ji nechat propadnout.
 • Prémie je cenou opce, kterou platí kupující prodávajícímu za právo z opce vyplývající. V případě kupujícího je to také maximální výše ztráty při vstupu do opčního obchodu. V případě zajištění spotové pozice pomocí opcí je prémie cenou za zajištění. V případě prodávajícího je to jeho jediný příjem, velikost ztrát není omezena.
 • Strike je hodnota podkladového aktiva na které bude opce v době splatnosti realizována.
 • Expirace je datum splatnosti opce.
 • Bod zvratu je hodnotou ceny podkladového aktiva, od které bude pro investora nákup opce v době expirace ziskový (př. při nákupu call opce na EUR/USD při ceně spot 1,12 a bodu zvratu 1,15 bude investor v den splatnosti opce při ceně EUR/USD vyšší než 1,15 realizovat zisk, v případě nižší bude realizovat ztrátu, která je omezena hodnotou zaplacené prémie).
 • Delta zobrazuje ekvivalent spotové pozice, tzn., že ukazuje citlivost opční pozice na změnu tržní ceny podkladu o jeden bod (př. Delta 60 000 EUR znamená změnu hodnoty opční pozice o 6 EUR při růstu měnového páru EUR/USD o jeden pip). 
 • Gamma zobrazuje velikost změny Delta při růstu tržní ceny podkladu o 1 %.
 • Vega udává citlivost hodnoty opční pozice na změnu implikované (očekávané) volatility (př. Vega 290 USD znamená při růstu volatility o 1% růst hodnoty opční pozice o 290 USD, v případě poklesu volatility se hodnota opční pozice o tuto částku sníží). 
 • Theta je časovou hodnotou opce. Udává, o kolik se hodnota opce zvýší nebo sníží za jeden den v případě, že ostatní parametry zůstanou zachovány. 
 • Všechny parametry můžete souhrnně sledovat v rámci opčních Reportů v obchodní platformě.

Prémie neboli cena opce se skládá ze dvou složek:

 • Vnitřní hodnota je tvořena rozdílem hodnoty strike a tržní ceny podkladu.
 • Časová hodnota, je tzv. spekulativní hodnotou a lze ji spočítat jako rozdíl mezi prémií a vnitřní hodnotou.

Hodnota opce je ovlivněna několika faktory:

Faktor Opční prémie
Call Opce
Opční prémie
Put Opce

 

Vzestup spotové ceny podkladu

 

Vzestup volatility podkladu

Výplaty důchodů (úroků, dividend) z podkladu
Vyšší realizační cena podkladu

Delší doba do vypršení opce

Vzestup tržních úrokových sazeb

Více o opčních strategiích naleznete v dokumentu Měnové opce v TraderGO.