Automatické obchodní signály Autochartist

TraderGO využívá technologii Autochartist k identifikaci vznikajících a dokončených formací technické analýzy na nejvýznamnějších finančních trzích. Obchodní signály jsou tak dostupné začátečníkům i pokročilým obchodníkům.

UPOZORNĚNÍ: Hodnota vašich investic může klesat i růst. U maržových produktů mohou ztráty překročit vklady na obchodním účtu. Vždy se prosím ujistěte, že rozumíte souvisejícím rizikům.

Základní přehled

Autochartist je automatizovaný nástroj pro skenování trhu, který identifikuje obchodní příležitosti založené na technické analýze vznikajících a dokončených formací v grafech.

Autochartist (založený v r. 2004) je vedoucí nezávislý poskytovatel softwaru pro rozpoznávání formací v grafu. Je aktuálně využíván 45 největšími a nejúspěšnějšími online brokery a institucemi. Autochartist je lídrem na trhu v oblasti automatizace technické analýzy.

Obchodní signály jsou k dispozici pouze v aplikaci TraderGO, pod záložkou Zprávy a analýzy > Obchodní signály.

Obchodní signály mohou být kdykoliv zapnuty/vypnuty v Nastavení platformy TraderGO.

OBCHODNÍ SIGNÁLY V TRADERGO POKRÝVAJÍ:
FX – 50 hlavních měnových párů zahrnujících i zlato a stříbro
AKCIOVÉ CFD – 200 hlavních amerických a evropských akcií
AKCIE - 200 hlavních amerických a evropských akcií
AKCIOVÉ INDEXY – zástupci vybraných hlavních trhů

Klíčové vlastnosti

Signály zjednodušují proces rozhodování při obchodování. Autochartist průběžně skenuje trhy a automaticky identifikuje obchodní signály na základě grafických formací v grafu, Fibonacciho formací a klíčových úrovní. Obchodní příležitosti je možné filtrovat podle instrumentů, typu formace, časového intervalu a úspěšnosti signálu, dané na historickou výkonností.

 • Pokrývají většinu finančních trhů jako je Forex, akcie a CFD na akcie
 • Díky neustálému sledování trhů se dramaticky zvyšuje množství obchodních příležitostí
 • Každá sledovaná formace na grafu má vizuální indikátor kvality. Indikátor kvality určuje, jak silná je daná formace
 • Identifikuje vytvářející se, stejně jako již vytvořené formace v grafu
 • Identifikuje možné vstupní a výstupní úrovně, a také supporty a resistence vytvořené na základě formací v grafu
 • Obchodní signály jsou aktivním klientům TraderGO poskytovány bezplatně

Okno obchodních signálů

Toto je hlavní přehled Obchodních signálů. Levá část obsahuje filtry a externí odkazy. Na pravé straně je 10 samostatných sloupců zobrazujících obchodní signály podle nastavených filtrů. Zobrazit obchodní signály je možné v záložce Zprávy a analýzy > Obchodní signály.

filtry obchodních signálů

Filtrování obchodních signálů

Filtrovat je možné ty produkty, které jsou povolené v obchodní platformě (Nastavení -Produkty) podle:

 • Třídy aktiva – Forex, akciové CFD, akcie a indexy
 • Pravděpodobnosti – zobrazuje pouze formace s větší než 60% pravděpodobností úspěchu. Mnoho signálů (včetně všech klíčových úrovní a Fibonacciho formací) nemá nastavenou pravděpodobnost. Zvolením pravděpodobnosti se tedy tyto signály nezobrazí
 • Formace v grafu – možnost zvolit si nově vznikající formaci nebo již vzniklou (průlom)
 • Klíčové úrovně formací – horizontální supporty a resistence, zda u formace došlu k průlomu nebo teprve nastává
 • Fibonacciho formace – zda je formace nově vznikající nebo dokončena
 • Intervalu – vyfiltruje formace podle zvoleného časového intervalu

U akcií a CFD jsou k dispozici signály pouze na 60-ti minutovém a vyšším časovém rámci. 

Autochartist zveřejňuje také statistiku historické úspěšnosti signálů, která se nachází v panelu filtrů pod odkazem Statistika výkonnosti.

Horní lišta obchodních signálů

 • INSTRUMENT: Název instrumentu, na kterém byla identifikována formace. Kliknutím na Instrument změníte řazení. Barevná ikona vpravo od názvu instrumentu označuje příslušnou třídu aktiv. Opce a deriváty mají barevnou ikonu rozdělenou diagonálně dvěma barvami. Nachází se zde také doprovodná ikona kulatého tvaru, která se zobrazuje v jedné ze tří barev:
 1. ŠEDIVÁ IKONA: nově vznikající / nastávající formace
 2. MODRÁ IKONA: formace je dokončená / prolomená a očekává se pohyb trhu nahoru
 3. ČERVENÁ IKONA: formace je dokončená / prolomená a očekává se pohyb trhu dolů
 • INTERVAL: Časový interval, na kterém byl identifikována formace
 • NÁZEV FORMACE: Název formace, na základě které byl vygenerován obchodní signál
 • URČENO: Datum a čas, kdy byla formace identifikována
 • TYP: Určuje, zda je formace vznikající nebo dokončená (prolomená)
 • STÁŘÍ: Udává, kolik svíček uplynulo od vzniku signálu. Formace je nejdříve identifikována jako vznikající signál. Jakmile dojde v proražení formace a tedy dokončení signálu, tak svíčka, na které to nastalo, je označena jako 0 a stáří se počítá od ní
 • DÉLKA: udává počet svíček, ze kterých se formace skládá, např. délka 10 bude na 4h časovém rámci 40 hodin
 • PRAVDĚPODOBNOST (POUZE PRO GRAFICKÉ FORMACE, KDYŽ JE K DISPOZICI DOSTATEČNĚ VELKÝ VZOREK): Pravděpodobnost úspěchu formace v posledních 180 dnech, týkající se konkrétní formace, instrumentu a času, kdy byla identifikována
 • KVALITA: Obchodní signály používají 5 indikátorů k posouzení kvality formace:

- Čistota/jasnost
- Počáteční trend
- Objem
- Uniformita
- Síla prolomení

Indikátor kvality reflektuje vizuální zobrazení formace a jak dobře je definována v rámci těchto 5 parametrů. Vysoce kvalitní formace jsou symetrické a proporčně dobře zformované. Celková kvalita je určena průměrem všech těchto indikátorů a je vyjádřena na škále 0 až 10 (10 = nejvyšší kvalita).

Upozornění: kvalita signálu není indikátorem účinnosti signálu nebo možného zisku, případně ztráty.

Detail obchodního signálu

Kliknutím na řádek vybraného obchodního signálu se zobrazí podrobnosti obchodního signálu. Okno detailu obchodního signálu zobrazuje typ formace (např. trojúhelník, Fibonacci atd.) nahoře v okně spolu s barevným vyznačením konkrétního časového intervalu a směru očekávaného pohybu (modrý nebo červený příznak) nebo vznikající formace (šedá barva).

Samotný obchodní signál je zobrazen v levé polovině okna, Trade Ticket zase v pravé polovině okna, což umožňuje zadat okamžitě pokyn v závislosti na obchodním signálu.

Levá strana okna – obchodní signál
Graf je interaktivní, s možností přiblížení a funkcí rolování. Konkrétní formace je zakreslena přímo do grafu.
Šipka indikuje očekávaný pohyb v rámci dané formace. Cílová oblast předpokládaného pohybu ceny je vyznačena pomocí dvou vodorovných linií v grafu.
Nejbližší (nejnižší) úroveň je zobrazena v poli Take Profit ve spodní části Trade Ticketu.
Podrobnosti o formaci jsou dole v grafu.
Pokud je formace dokončena, blíží se prolomení, nebo již byla prolomena klíčová úroveň – navržená cenová úroveň pro Take profit a Stop Loss je zobrazena pod detaily formace.
Pro zadání souvisejících obchodních pokynů je nutné kliknout na pole „Take profit“ nebo „Stop loss“. Příkazy s konkrétní cenou budou následně přidány do Trade Ticketu. Pokyny mohou být následně upravovány nebo odstraněny.
Pokud je formace dokončena, blíží se prolomení, nebo již byla prolomena klíčová úroveň - dojde k automatickému výpočtu Take Profit a Stop loss úrovně, které se zobrazí pod detaily formace.


Pravá strana okna – Trade Ticket
Obsahuje název instrumentu a tržní ceny
Tento Trade Ticket je totožný s Trade Ticketem, který naleznete i jinde v aplikaci bez ohledu na obchodovaný instrument.
V Trade Ticketu je přednastaven jako výchozí typ pokynu MARKET, nicméně může být změněn např. na LIMIT, STOP, nebo STOP Limit.
Je možné zvolit Nákupní, nebo Prodejní pokyn, pokud není zvolen konkrétní typ pokynu „Take Profit“ nebo „Stop Loss“. Volbou jednoho z těchto pokynů dojde k částečnému „uzamčení“ Trade Ticketu a následně bude možné pouze NAKOUPIT, v případě nákupního signálu, nebo PRODAT, v případě prodejního signálu.
V platformě je samozřejmě možné tyto pokyny odstranit, popřípadě mohou být dále upravovány, stejně jako v klasickém Trade Ticketu.
Po odstranění Take Profit / Stop Loss pokynů v Trade Ticketu, dojde k odblokování tlačítek pro Nákup/Prodej.

Obchodní signály v aplikaci TraderGO

Přístup k obchodním signálům v obchodní aplikaci

Obchodní signály je možné najít na třech dalších místech v obchodní aplikaci:

 1. V seznamech Watchlist
 2. V panelu Přehled
 3. V akciovém přehledu

1. Postup pro přidání obchodních signalů do Watchlistu:
Pod záložkou „Seznamy“, „Upravit“ v „Rozvržení“ zvolte „Signály“ a tažením přesuňte do vrchní části, kde jsou „ Zobrazené sloupce“. Kliknutím na symbol Obchodního signálu je možné otevřít okno s Trade Ticketem a konkrétním obchodním signálem.

2. Zobrazení obchodních signálů v „Přehledu“ aktiva

Kliknutím na zvolený obchodní signál ve Watchlistu (Seznamu) se zobrazí okno s detailem obchodního signálu.

3. Obchodní signály v Akciovém přehledu:
V Záložce Akciového přehledu je přehled vývoje hlavních akciových trhů z celého světa. Dále jsou zde zobrazeny obchodní signály pro jednotlivé akciové tituly.
Vezměte prosím na vědomí, že obchodní signály nejsou dostupné pro všechny akciové burzy.

Obchodní signály na mobilním telefonu

Po spuštění platformy TraderGO na mobilním telefonu je tlačítko pro zobrazení obchodních signálů přímo v hlavním menu. Po otočení mobilního telefonu do vodorovné polohy se zobrazí více sloupců a dodatečné informace týkající se konkrétní formace.

Obchodní signály je možné filtrovat kliknutím na ikonu filtru nahoře v pravém rohu displeje. Kliknutím na obchodní signál se zobrazí detaily signálu, které rovněž umožní ihned zadat obchod.

Metody technické analýzy pro generování signálů

Obchodní signály jsou generovány na základě:
Grafických formací
Fibonacciho úrovní
Klíčových úrovní

Grafické formace:
Grafické formace označují formace pojmenované podle jejich tvaru, například:
Trojúhelníky
Klíny
Hlava a ramena
Cenové kanály
Grafické formace identifikují trendy mezi úrovněmi supportu (podpory) a rezistence (odporu) a ukazují buď změnu trendu, nebo pokračování trendu.

Obchodní signály v grafu mohou být dvojího typu:
Dokončené: pokud cena prorazí nad, nebo pod klíčovou úroveň supportu nebo resistence.
Nově vznikající: V případě, že cena instrumentu následuje trend a blíží se potenciální průlom pro vstup do pozice. Formace, které nejsou dokončeny v 10 následujících svíčkách (obdobích) jsou odstraněny.

Fibonacciho úrovně:
Fibonacciho úrovně jsou předpokládané úrovně supportu nebo rezistence založené na aplikaci Fibonacciho číselné posloupnosti. Autochartist podporuje následující Fibonacciho formace:
Retracement
Prodloužení
ABCD
Gartley
Butterfly
3 Drive

Fibonacciho signály mohou být:
Dokončené: Když cena prorazí danou úroveň supportu nebo rezistence, tak se Fibonacciho formace změní z "Nově vznikající" na "Dokončenou". Formace, u které nedojde k dokončení (proražení) během deseti období (svíček v grafu), jsou odstraněny.
Nově vznikající: Poskytují včasné varování, když se cena blíží ke klíčové Fibonacciho úrovni.

Klíčové úrovně:
Klíčové úrovně jsou vodorovné čáry v grafu, které určují support, nebo rezistenci.

Klíčové úrovně obchodních signálů jsou dvojího typu:
Průlom: Pokud cena prorazí nad úroveň rezistence, nebo pod úroveň supportu.
Nastávající: V případě, že se cena blíží ke klíčové úrovni. Formace, která neprorazí úroveň v období do 10 svíček je odstraněna.

Očekávaný rozsah cenových pohybů

Zejména u měnových párů je typické, že rozsah cenových pohybů, neboli volatilita pohybu kurzu, je ovlivněna vývojem ve světových finančních centrech.
Z tohoto důvodu je pro tradery, kteří měnové páry obchodují na základě technické i fundamentální analýzy, důležité porozumět těmto cenovým pohybům a intervalům při vytváření obchodních strategií.

Očekávaný rozsah cenových pohybů vychází z analýzy volatility daného instrumentu, nabízí tedy pohled na předpokládaný interval pohybu ceny pro konkrétní čas a den na základě historické průměrné hodnoty volatility měnového páru za posledních 6 měsíců.
Denní pohyb zachycuje interval vypočtený z maximální a minimální ceny průměrného denního pohybu za posledních 6 měsíců.

Znalost předpokládaného vývoje volatility daného instrumentu, tzn. zdali je pravděpodobnější, že bude instrument více nebo naopak méně volatilní může poskytnout důležitý náhled na sentiment trhu. Očekávaná volatilita tedy může být použita například pro:

 • Nastavení příslušných úrovní pro vystoupení z trhu – přidání pokynů Stop loss a Take profit - by mělo rovněž zohledňovat očekávaný rozsah pohybu daného aktiva během období, kdy bude pozice držena. 
 • Určení obdobní, kdy není vhodné s daným instrumentem obchodovat, jelikož se očekává zvýšena volatilita.

Očekávaný interval pohybu ceny

Očekávaný rozsah cenových pohybů je zabudován do modulu obchodních signálů přímo v TraderGO a může být zobrazen zatržením pole „Zobrazit očekávaný rozsah obchodování“.

Očekávaný rozsah cenových pohybů je zobrazen pro různé intervaly obchodních signálů. Tyto 15 minutové obchodní signály zobrazují očekávaný rozsah cenových pohybů pro 15 minutové intervaly, dále jsou k dispozici 30 minutové, nebo dokonce hodinové a čtyřhodinové intervaly.