Detailní Průvodce aplikací

Jste příležitostný investor nebo ostřílený obchodník? Pro každého máme ten správný nástroj. Odhalte bezedné možnosti aplikace TraderGO od Saxo Bank A/S.

Dokonalé grafy

Aplikace umožňuje při obchodování využívat pokročilých grafů. Grafy si můžete libovolně přizpůsobit. Pokud obchodujete s využitím technické analýzy, obchodní aplikace TraderGO Vám bude plně vyhovovat. Bližší informace o možnostech grafů najdete níže.

Pokyny přímo z grafu

Přímo v grafu uvidíte své pokyny. Snadno je udržíte pod kontrolou. Ovládat je stačí pouhým kliknutím myši a tažením.

Zobrazení více nástrojů najednou

Chcete porovnávat vývoj cen více akcií v 1 grafu? Nebo cenový vývoj akcie a akciového indexu? TraderGO Vám umožní takové přehledy vytvořit. 

Kreslení přímo do grafu

Kreslení grafických formací, jako jsou dna, vrcholy, supporty, resistence a další je nyní velmi snadné. 

50+ vestavěných technických indikátorů

Klouzavé průměry, trendové indikátory, cenové oscilátory, vývoj objemu obchodů… Každý je navíc možné libovolně modifikovat dle požadovaných parametrů. 

Pomůcky pro vaše obchodování

Chytré pokyny (Typy pokynů)

Můžete nakupovat za nejlepší aktuální cenu na trhu. Také můžete použít další typy pokynů, které vám mohou realizovat obchody i v době, kdy nemůžete sledovat trh.

S aplikací TraderGO můžete zadat pokyn na trh, kde bude čekat k realizaci. Nebo doplnit pokyn podmínkou, která při splnění aktivuje přednastavený pokyn. Své obchody tedy můžete mít pod kontrolou, i když nebudete zrovna sledovat dění na trzích.

Finanční kalendář a zpravodajství

Přímo v aplikaci naleznete vždy nejaktuálnější kalendář událostí, které ovlivňují trhy. Jedná se o nejrůznější makroekonomické ukazatele dle jednotlivých zemí a důležitosti. Součástí jsou také historické hodnoty pro možnost srovnání. 

Investice jsou především o očekávání. Pokud data nepotvrdí očekávání, vyvolává to obvykle reakci trhu. Takže to nejlepší na finančním kalendáři je to, že u mnoha událostí uvidíte, jaké hodnoty trh očekává a posléze o kolik se zmýlil. K tomu máte přístup ke zpravodajství v angličtině z celého světa, ve kterém můžete filtrovat podle nejrůznějších kritérií, včetně názvu společností, které chcete vyhledat.

Vlastní seznamy akcií (Watchlisty)

Vyhledané investiční nástroje je možné uložit pod vlastním názvem seznamu. Následně je možné snadno sledovat vývoj investičních nástrojů v seznamu a řadit tituly v seznamu dle různých kritérií.

Vyhledávání požadovaných akcií (Stock screener)

Obchodní aplikace TraderGO umožňuje filtrovat akciové společnosti podle několika různých parametrů. Můžete tak například vyhledat jen akciové tituly z konkrétního odvětví a dividendovým výnosem přes 5 % nebo nákupním doporučením. Filtr je možné zobrazit v rámci seznamů - watchlistů, vytvořením nového seznamu s filtrem. 

Fundamentální ukazatele

Ukazatele pro fundamentální analýzu je možné najít pod záložkou Obchodování, Přehled, Fundamentální ukazatele.

V přehledu lze nalézt základní informace o společnosti, například z pohledu tržeb, ziskových ukazatelů, poměrových ukazatelů, dividendového výnosu a dalších. Data jsou k dispozici za několik posledních let. 

Přehled účtu, přehled marže a otevřených pozic

Přímo v aplikaci jsou k dispozici také všechny informace týkající se obchodního účtu.

Typy pokynů

Trh

Pokyn k nákupu/prodeji za nejlepší aktuální cenu na trhu. Některé burzy nepodporují tržní pokyny. V takovém případě Saxo Bank, nebo její partneři změní tržní pokyn na limitní s ohledem na aktuální cenu.

Limit

Pokyn s cenou, jež stanovuje maximální cenu nákupu a minimální cenu prodeje, za kterou je investor ochoten obchodovat. Například nákupní pokyn bude vykonán pouze za limitní cenu, či nižší.

Stopové pokyny

Pokyn "Stop”" se používá ve chvíli, kdy se investor obává poklesu ceny držené pozice nebo chce nakoupit po dosažení určité ceny. Po dosažení nastavené hodnoty je vygenerován prodejní/nákupní pokyn. Tzn., že pro prodejní pokyn musí být cena nastavena nižší, než je aktuální tržní cena. U nákupního pokynu naopak.

Trailing Stop (Vlečný stop)

U prodejního pokynu “Trailing-Stop-Loss” je stop cena nastavena pro prodej pod aktuální tržní hodnotou instrumentu. Trailing-stop má, na rozdíl od obyčejného stop pokynu, cenu určenou v procentuální nebo absolutní vzdálenosti od aktuální tržní hodnoty instrumentu (Vzdálenost k trhu). Při růstu ceny instrumentu se tak stop cena automaticky posouvá proporcionálně vzhůru. Při poklesu ceny se však stop cena nemění. Trailing-Stop nám tak umožňuje snížit riziko velkých ztrát a vydělávat na růstu ceny cenného papíru bez nutnosti neustále sledovat vývoj této ceny.

“Krok vlečení” nastavuje citlivost sledování podkladového aktiva. Aby se mohla stopová hranice posunout, musí se jeho cena změnit alespoň o hodnotu kroku vlečení. Fluktuace v ceně menší, než je tato hodnota, tedy nehrají roli. U nákupního pokynu je logika přesně opačná.

Stop Limit

Je kombinací stopového a limitního pokynu. Při prodeji nastavíte hodnotu, která poslouží jako kritérium pro aktivaci pokynu a musí být vždy nižší než aktuální tržní cena instrumentu. Dosáhne-li tržní cena nastavené hodnoty, odešle se na trh pokyn s limitní cenou, což je minimální hodnota, za kterou se má prodejní pokyn realizovat. Při nákupu platí opačná logika.

Všechny typy pokynů vyjma "Market" pokynů mohou mít následující platnost:

 • Denní pokyn - pokud není zrealizován, zruší se na konci obchodního dne.
 • Do zrušení - Good Till Cancelled (GTC) – zůstává v systému do uspokojení nebo manuálního zrušení.
 • Do data – Good Till Date (GTD) – jeho platnost vyprší po skončení zadaného období

Obchodování FX a většiny CFD's kontraktů je prováděno formou "exekuce na základě příkazu" (Order Driven Model)

Tento způsob exekuce pokynů nabízí obchodovatelnou cenu, která je daná na základě poskytnuté likvidity Saxo Bank a současně dodatečné likvidity dostupné z širšího trhu (DMA). Klient má rovněž větší kontrolu nad realizační cenou, neboť může definovat cenovou toleranci pokynu a využít tak případně cenový pohyb ve svůj prospěch. Exekuce na základě příkazu může vést k částečné realizaci pokynu, avšak za normálních tržních podmínek bude tržní pokyn s parametrem IOC (Okamžitě nebo zrušit) proveden ihned a zcela.

Přehled o účtu

Přímo v obchodní aplikaci najdete vše o stavu obchodního účtu. Aktuální stav, otevřené obchody, historie všech obchodů i zaplacené poplatky a mnoho dalšího.

Jaké položky například obsahuje přehled účtu?

 • Aktuální a historickou hodnotu zůstatků účtu.
 • Aktuální otevřené obchody a aktuální zisk/ztráta.
 • Všechny transakce na účet i z účtu.
 • Všechny zaplacené ceny za provedené obchody. 
 • Aktuální využití finanční páky/marže a další důležité informace související s investováním. 

Živá data

Data z burz v reálném čase s minimálním zpožděním.

Živě a bez zpoždění jsou zobrazeny aktuální ceny u akciových indexů, měnových párů na forex trhu a u většiny komoditních CFDs .

Data v reálném čase z burz pro obchodování akcií nebo akciových CFDs jsou zdarma, pokud jsou měsíčně provedeny alespoň čtyři obchody na dané burze. Jinak jsou tato data zpoplatněna standardně dle cen uvedených v aplikaci. Vracení poplatků probíhá čtvrtletně a automaticky na obchodní účet.

U ostatních produktů jako např. u jednotlivých akcií jsou data zpožděna zpravidla o 15 minut. V případě potřeby je možné data pro konkrétní burzu či zpravodajský kanál objednat přímo v obchodní aplikaci TraderGO, v živém účtu pod záložkou Účet/Předplatné.

Barevné kotace v Trade Ticketu

Barvy v platformě jsou zvoleny tak, aby usnadnily orientaci v kotacích.

Živá data TraderGo

Zelená – zobrazené ceny jsou aktuální a příslušný pokyn může být ihned uspokojen pro zadaný objem. Zeleně označené ceny jsou k dispozici pro většinu likvidních instrumentů, pro které poskytujeme kotace. Pokud objem přesáhne tzv. “Auto-execution threshold”, cena zežloutne a je nutné požádat o cenu pro příslušné množství. Velikost této hranice pro jednotlivý instrument naleznete přímo v aplikaci v sekci “Obchodní podmínky” – “CFD Stock/Index Instrument List” – pod hlavičkou “Automatic Execution Max. CFDs”.  

Výše této hranice může být nastavena dle individuálního požadavku.

Živá data TraderGo

Žlutá – ceny jsou indikativního charakteru. To znamená, že klient musí buď požádat o kotaci pro příslušný objem (objem je nad hranicí pro automatickou exekuci) nebo zadat limitní pokyn přímo na trh.

Živá data TraderGo

Fialová – cena na trhu není k dispozici nebo nemůže být zobrazena. Odpovídající trh je buď uzavřen, podkladové aktivum se obchoduje v aukci, nebo se vyskytnul technický problém.  

Zobrazená cena je tou poslední, která byla z daného trhu přijata. V některých případech je možné zadat tržní pokyn, který může být uspokojen, až bude trh otevřen či spojení znovu navázáno.

Výpisy a daně

Výpisy TraderGO

Obchodní aplikace TraderGO umožňuje jednoduše stáhnout mnoho typů výpisů a konfirmací použitelných například jako podklad pro daňové přiznání. Výpisy je možné vygenerovat za požadované období a dle měnového účtu ve formátu PDF nebo Excel.

Výpisy najdete v obchodní aplikaci TraderGO, pod záložkou Účet, Výpisy z účtu. K dispozici je téměř dvacet různých výpisů (účtu, obchodů, dividend, úroků...).

Podklady pro daňové přiznání

TraderGO vám umožňuje exportovat mnoho různých reportů ve formátu Excel, snadno si tak můžete spočítat vaši daňovou povinnost, kterou uvedete do daňového přiznání (například pohodlně v online daňovém přiznání, které propočítává vaši celkovou daňovou povinnost z jednotlivých vstupů, více informací najdete například na webu Daňový portál Finanční správy ČR nebo Ministerstva financí ČR, kde jsou v příslušném pokynu také jednotné kurzy pro přepočet měn za zdaňovací období).

 • Výpis portfolia - konsolidovaný výsledek Vašich investic například za předchozí rok.
 • Dividendy - pro daňové přiznání využijete výpis akciových dividend, které obsahují informaci o výši hrubé a čisté dividendy, resp. použité daňové sazbě. Informaci o zemi, kde byla daň stržena, najdete v detailu dividendy, symbol "i" v řádku dividendy.
 • Uskutečněné obchody - obchody s akciemi nebo deriváty je možné souhrnně exportovat dle požadovaného období a měnového účtu do excelové tabulky. Následně stačí provést sumy již uzavřených pozic.
 • Náklady na obchodování - náklady na evidenci cenných papírů nebo úroky z úvěrů jsou dohledatelné v reportu Výpis z účtu, Úrok nebo Finanční výkaz. Jiné náklady jako financování CFDs nebo forexové rollovery je možné nalézt v dalších samostatných výpisech.
 • Příchozí a odchozí platby - objem vložených a vybraných peněžních prostředků najdete v přehledu Peněžní transakce, resp. Historie peněžních transakcí v sekci Peněžní převody.
 • Výpis z účtu - všechny příchozí a odchozí platby, ale také obchodní transakce a náklady spojené s obchodováním najdete ve Výpisu z účtu v sekci Výpisy z účtu

Technické požadavky

Níže jsou uvedeny minimální verze internetových prohlížečů, pod kterými je možné používat obchodní aplikaci TraderGO.

Počítačová verze - Windows

 • Google Chrome 44+ 
 • Internet Explorer 11 
 • Firefox 45+ 
 • Edge verze 38+

Počítačová verze - Mac

 • Safari - poslední verze 
 • Google Chrom - poslední verze

Počítačová verze - Chromebook

 • Google Chrome 44+

Počítačová verze - Linux

 • Google Chrome 44+

Tablet

 • Google Chrome 48+ 
 • iOS 9+ nebo Android 4.1+ 
 • Safari 10 Edge 38+

Telefon

 • Safari 10 
 • iOS 9+ nebo Android 4.1+ 
 • Google Chrome 48+