Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Proto veškeré informace, jako je jméno, či e-mailová adresa, jsou důvěrné a chráněné vysokou úrovní zabezpečení. Česká spořitelna nebude Vámi poskytnuté údaje zpracovávat mimo účel vyplývající z charakteru poskytované služby. Česká spořitelna nebude osobní údaje předávat bez souhlasu uživatele žádné další osobě s výjimkou případů stanovených právními předpisy nebo s výslovným souhlasem uživatele. Fyzické osoby poskytující údaje osobní povahy mají veškerá práva podle zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme Vás, že při Vaší návštěvě naší webové stránky si zaznamenáváme různé technické informace a údaje o uživatelích a návštěvnících stránky v tzv. log files. Tyto soubory neobsahují osobní údaje či informace osobního charakteru.

Zásady zpracování osobních údajů v České spořitelně najdete zde.