Nový účet TraderGO

Budete potřebovat 2 doklady a trochu trpělivosti. Formulář žádosti nemusíte stahovat, tisknout ani skenovat, je plně online a na jednom místě.  

Založení nového reálného účtu

Vyplňte Žádost o otevření účtu

Vaše identifikační údaje a další informace uvedené v žádosti bude nutné v posledním kroku doložit oboustrannými kopiemi identifikačních dokladů, případně jinými dokumenty.

 

Pokud plánujete investovat do českých akcií obchodovaných na burze Praha, jste českým daňovým rezidentem a chcete mít dividendu z českých akcií zdaněnou 15% daňovou sazbou, zašlete nám také originál (kopie emailem nestačí) vyplněného a podepsaného formuláře Prohlášení o skutečném vlastnictví a daňovém domicilu poštou, na adresu Česká spořitelna, a.s., Útvar 3750, Budějovická 1518/13a, 14000, Praha 4.

 

* Žádost předáváme Saxo Bank ke zpracování a Saxo Bank má možnost ji odmítnout. Upozorňujeme, že Saxo Bank je zahraniční subjekt se sídlem v EU podléhající dohledu dánského dohledového orgánu.