Nový účet TraderGO

Budete potřebovat 2 doklady a trochu trpělivosti. Formuláře si stáhněte, vyplňte a vytiskněte. Podepsané je poté pošlete k nám e-mailem nebo poštou.

Založení nového reálného účtu

 1. Vyplňte Žádost o otevření účtu* a Dodatek
  Prosíme o vyplnění Žádosti a Dodatku podle tohoto vzoru. Na co si dát pozor? Podpis na Žádosti a Dodatku se musí shodovat s podpisem na dokladu totožnosti, na straně 3 uveďte pouze jednu hlavní měnu účtu, Žádost je třeba vyplnit čitelně.
    
   
 2. Přiložte oboustranné kopie 2 dokladů: občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas.
  Další akceptovatelné dokumenty jsou uvedené na sedmé straně žádosti o otevření účtu.
   
  Čitelně naskenované dokumenty (všechny strany včetně okrajů) zašlete e-mailem na tradergo@csas.cz nebo poštou na adresu:
  Česká spořitelna, a.s.
  Útvar 3700, Budějovická 1518/13a
  Praha 4, 140 00 
   
 3. Pokud plánujete investovat do českých akcií obchodovaných na burze Praha, jste českým daňovým rezidentem a chcete mít dividendu z českých akcií zdaněnou 15% daňovou sazbou, zašlete nám také originál (kopie emailem nestačí) vyplněného a podepsaného formuláře Prohlášení o skutečném vlastnictví a daňovém domicilu poštou na adresu uvedenou výše.

* Žádost předáváme Saxo Bank ke zpracování a Saxo Bank má možnost ji odmítnout. Upozorňujeme, že Saxo Bank je zahraniční subjekt se sídlem v EU podléhající dohledu dánského dohledového orgánu.