Technická analýza

Grafy, grafy, grafy. Když většina lidí přemýšlí o obchodování, přemýšlí o sledování cenových pohybů, které jsou zobrazovány v grafech. Právě zde se může ukázat, zda obchodník má potřebné zkušenosti a znalosti pro to, aby byl úspěšný.

Technická analýza je dalším přirozeným krokem v analýze aktiva, který se nabízí po provedení fundamentální analýzy. Fundamentální analýza pomůže určit, zda obchodovat s konkrétním aktivem. Technická analýza může naznačit, kdy toto aktivum koupit nebo prodat.

Mnoho traderů považuje technickou analýzu za určitou formu umění, kterou může zvládnout každý s trochou tréninku. Pro začátek je dobré se seznámit s následujícími základními koncepty technické analýzy:

 • Trend - dlouhodobější směr, kam se ceny pohybují.
 • Support (úroveň podpory) a rezistence (úroveň odporu) - kde se ceny mohou zastavit a otočit.
 • Grafické cenové formace - cenové pohyby v podobě různých obrazců 
 • Technické indikátory - matematicky vypočtené hodnoty zanesené do grafů
 • Fibonacciho úrovně - úrovně představující budoucí supporty a rezistence

Analýza trendu

Klíčem k vydělávání peněz na burze je identifikovat trend a obchodovat v souladu s ním. Trendy vám řeknou, kam se budou ceny s největší pravděpodobností v budoucnu ubírat. Pokud trend podkladového aktiva směřuje nahoru, zadáním nákupního příkazu a otevřením dlouhé pozice je možné následně profitovat z rostoucího trendu. Pokud trend směřuje dolů, je možné profitovat z otevření krátké pozice. Pokud trend směřuje do strany, je možné střídavě nakupovat a prodávat, nebo počkat, až se ustanoví nový trend. Bez ohledu na konkrétní obchody je vhodné neobchodovat proti trendu. Obchodování proti trendu může být velmi drahá bitva. 

Trh v trendu se většinou nepohybuje přímo nahoru nebo přímo dolů. Obvykle se na chvíli pohybuje v jednom směru, poté se částečně vrátí (dojde ke korekci), předtím, než se vrátí a pokračuje v předchozím směru. Vždy, když se trh otočí a začne se pohybovat opačným směrem, vytvoří nové low (dno) a nové high (vrchol). Nové high se tvoří, když se cena aktiva pohybuje výš a pak se otočí a pohybuje se níže. Nová minima se tvoří, když se cena aktiva pohybuje níže a pak se otočí a pohybuje se výš. Identifikace těchto high a low umožní určit, zda je trh v rostoucím trendu, klesajícím trendu nebo trenduje do strany.

rostoucí trend

Rostoucí trend (uptrend) - trh, který směřuje vzhůru, tvoří řadu vyšších high a vyšších low.

klesající trend

Klesající trend (downtrend) - trh, který směřuje dolů, tvoří řadu nižších high a nižších low.

trend do strany

Trend do strany – trh, který se nachází v pohybu do strany, tvoří řadu high
přibližně na stejné cenové úrovni a řadu low přibližně na stejné cenové úrovni.

 

 

 

Časové rámce trendu

Trend – uptrend, downtrend nebo trend do strany se může zformovat na různých časových rámcích. Správné identifikování trendu a jeho zakomponování do tržní analýzy je klíčové pro úspěch na burze.

 • Dlouhodobý trend
 • Střednědobý trend
 • Krátkodobý trend
 • Sjednocení trendu na časových rámcích

Dlouhodobý trend - hlavní hnací síla určující dlouhodobý trend jsou fundamentální faktory. Nyní je třeba se soustředit na to, jak správně identifikovat dlouhodobé trendy.

Dlouhodobé trendy, někdy nazývané hlavní trendy, jsou ty trendy, které převládají nejdéle. Podíváme-li se například na přiložený cenový graf EUR/USD, můžeme vidět, že měnový pár se pohybuje vzestupným směrem zleva doprava – je zde řada vyšších high a vyšších low, které trh vytvořil.

Trend cenový pohyb na grafu EUR/USD tedy nabízí spíše příležitosti k nákupu. Pokud by se EUR/USD nacházel v dlouhodobém downtrendu, nabízely by se spíše příležitosti k prodeji.

Dále je vhodné zkontrolovat střednědobý trend, zda-li se pohybuje stejným směrem jako dlouhodobý trend.

střednědobý trend

Střednědobý trend - se vyskytuje na kratším časovém úseku než dlouhodobý trend. Střednědobé trendy jsou také ovlivňovány fundamentálními faktory. Úrokové sazby však neovlivňují střednědobé trendy tak, jak ovlivňují dlouhodobé trendy. Ostatní fundamentální faktory mají na střednědobý trend zhruba stejnou váhu. Na přiloženém grafu EUR/USD je vidět, že měnový pár byl ve zvýrazněném období ve střednědobém trendu - high se nacházejí zhruba ve stejné výši, stejně tak low.

Je zřejmé, že zatímco střednědobý trend se pohyboval do strany, dlouhodobý trend se stále pohyboval vzhůru. Trendující trh má tendenci se pohybovat jakoby ve schodech. Jen výjimečně se pohybuje bez jakékoliv korekce přímo vzhůru nebo přímo dolů.

Na základě této situace na trhu je možné uvažovat spíše o nákupech. Ačkoli je trh v býčím trendu (trh roste vzhůru) je dobré si se vstupem do obchodu počkat do chvíle, kdy bude jak střednědobý, tak i dlouhodobý trend směřovat vzhůru. 

Krátkodobý trend také hraje roli a ideálně by se měl pohybovat ve stejném směru jako dlouhodobý a střednědobý trend.

krátkodobý trend

Krátkodobý trend - je citlivější a náchylnější na změnu než střednědobý a dlouhodobý trend, protože pokrývá nejkratší časové období. Je velmi volatilní a je převážně ovlivňován makroekonomickými zprávami v průběhu dne. Rychlá změna směru není u krátkodobého trendu ničím neobvyklým.
Ve vyznačené oblasti na grafu je vidět, že trh byl v poklesu a vytvářel nižší high a nižší low.

Z grafu je rovněž patrné, že zatímco krátkodobý trend klesal, střednědobý trend se pohyboval do strany a dlouhodobý trend rostl výše. To je naprosto běžná situace.

Situace na krátkodobém grafu není pro nákup úplně příznivá. Nicméně jedná se jen o krátkodobý trend, který se často mění. Myšlenku na nákup tedy není nutné zcela zatratit. 
V tomto konkrétním příkladu jsou dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé trendy v konfliktu. V takovou chvíli není úplně vhodné obchodovat. Namísto toho je vhodnější vyčkat, až se trend na různých časových obdobích sjednotí a bude pohybovat stejným směrem.

sjednocení trendů

Sjednocení trendů na časových rámcích - nejziskovější obchodní příležitosti se mohou objevit, když se graf na dlouhodobém, střednědobém a krátkodobém trendu srovná stejným směrem. Když se dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý trend pohybuje výše, je vhodný čas pro nákupní pokyny. Když se dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý trendy pohybuje níže, je to signál pro prodejní pokyny.

Na grafu je možné vidět, že trend na jednotlivých časových rámcích se v posledních měsících pohybuje vzhůru. Využít takovou situaci k nákupu může znamenat profitovat z pohybu trhu. 

Pochopení trendu je pouze část ze základů technické analýzy. Další částí je porozumění supportům a rezistencím.

Supporty a rezistence

Svou pravděpodobnost v tradingu zvýšíte, pokud dokážete přesně identifikovat úrovně supportů a rezistencí – oblastí, kde se trh může v budoucnosti zastavit, případně otočit. Znalost těchto úrovní vám umožní vstoupit a vystoupit z obchodu na důležitých úrovních.

Support - je cenová úroveň, na které se trh má tendenci při pohybu dolů zastavit, otočit a odrazit zpátky nahoru.

Rezistence - je cenová úroveň, na které se trh má tendenci při pohybu vzhůru zastavit, otočit a odrazit zpátky dolů.

Supporty a rezistence nejsou přesně stanovené body. Jsou to spíše cenové oblasti, vymezené úzkým cenovým intervalem, a můžeme je rozdělit na: 

 • Horizontální support a rezistence
 • Diagonální support a rezistence
horizontální support

Horizontální supporty a rezistence jsou nejjednodušší na identifikaci. Když se podíváte na nějaký graf, časem si všimnete, že trh opakovaně roste a klesá ke stejným cenovým úrovním, na kterých se zastaví a pokračuje v pohybu na opačnou stranu. Tyto cenové úrovně jsou supporty a rezistence.

Pohledem na graf zjistíte, že určité cenové úrovně (na grafu jsou zobrazeny červenou čarou) se chovají jako silné úrovně supportů a rezistencí. Během roku 2006 se trh několikrát odrazil tam a zpět mezi supportem na ceně 1,2500 a rezistencí na ceně 1,2900.

diagonální support a rezistence

Diagonální supporty a rezistence mohou být zprvu náročnější na identifikaci, nicméně jsou velmi důležité při analýze trhu, který trenduje. Pamatujte, že je vždy lepší najít trendující trh, protože je na něm mnohem jednodušší docílit zisku.
Všimněte si, že trh se často pohybuje jakoby ve schodech, kdy každý schod vytváří vyšší high a vyšší low nebo nižší high a nižší low. Čára, která propojí high mezi sebou se nazývá nahoru mířící trendová čára. Čára, která propojí low mezi sebou se nazývá dolů mířící trendová čára. Tyto trendové čáry slouží jako úrovně supportu a rezistence.

Na přiloženém grafu vývoje EUR/USD se vyskytuje série vyšších high a vyšších low. Pokud mezi sebou propojíme high diagonální čárou a stejně tak propojíme low diagonální čarou, získáme diagonální úrovně supportu a rezistence.

Pro nákup je ideální počkat, až trh klesne k dolní nahoru mířící trendové čáře, která funguje jako support. Jakmile poté nakoupíte, stačí počkat, až trh vzroste k horní nahoru mířící trendové čáře, které funguje jako rezistence a tam obchod ukončit a vybrat zisky.

Skutečný trik efektivního investování s využitím supportů a rezistencí spočívá ve správné kombinaci jak horizontálních, tak diagonálních úrovní v prováděné analýze. Grafy v sobě obsahují spoustu užitečných informací, které čekají jen na jejich správné zakomponování v rámci technické analýzy.

Technické indikátory

Za každým grafem je příběh. Čas od času ale grafy mluví jazykem, kterému není snadné rozumět. Řešením jsou technické indikátory, které sledují informace o cenách a převádějí je do jednoduchých, snadno čitelných signálů, která vám mohou pomoci se rozhodnout, kdy nakoupit a kdy prodat.

Technické indikátory jsou založeny na matematických vzorcích, jejichž výsledkem je hodnota, která je následně vykreslena na graf. Například klouzavý průměr počítá průměrnou cenu trhu na základě dat z minulosti. Jak se graf pohybuje vpřed, klouzavý průměr vykresluje do grafu další body. Ve výsledku klouzavý průměr udává směr, kterým se trh pohybuje.

Každý technický indikátor poskytuje jedinečné informace. Pro každý obchodní styl je možné si některý technický indikátor oblíbit. Je ale vhodné, seznámit se se všemi indikátory, které jsou k dispozici.

Je dobré si uvědomit také slabiny technických indikátorů: Vzhledem k tomu, že se indikátory počítají z historických cen, jejich predikční schopnost budoucího cenového vývoje může být omezená. Technické indikátory se rozdělují do následujících kategorií:

 • Trendové indikátory
 • Oscilátory

Trendové indikátory, jak napovídá jejich název, identifikují trend podkladového aktiva. Nejlepší obchodní příležitosti vznikají, když se obchoduje v rámci trendu. Je proto velmi důležité určit, kdy trhy trendují a kdy konsolidují (pohybují se do strany). Pokud dokážete vstupovat do obchodů krátce po začátku trendu a vystoupit z nich chvíli poté, co trend skončí, budete docela úspěšní.

Pojďme se podívat na následující trendové indikátory: 

 • Klouzavé průměry
 • Bollinger Bands

Klouzavé průměry

Klouzavé průměry jsou základní trendové ukazatele. Zobrazují směr, jakým se trh ubírá a také potenciální úrovně supportů a rezistencí.

obchodní signály základní přehled

Jak klouzavý průměr funguje

Klouzavé průměry jsou počítány z průměrné zavírací ceny podkladového aktiva v daném čase. Výsledkem je linka, která sleduje cenový pohyb daného aktiva. Klouzavý průměr, který je počítán z menšího počtu svíček, je více volatilní a naopak.

Klouzavé průměry poskytují řadu užitečných obchodních signálů na trzích, které trendují.
Vstupní signál – když rostoucí trh klesne na úroveň rostoucího klouzavého průměru a odrazí se zpět nahoru, nebo když klesající trh vzroste na úroveň klesajícího klouzavého průměru a odrazí se zpět dolů.
Výstupní signál – po nákupu na rostoucím trhu je možné nastavit stop loss pod úroveň klouzavého průměru. Stop loss je možné posouvat spolu s tím, jak roste klouzavý průměr. Když poté cena klesne pod úroveň klouzavého průměru, aktivuje se stop loss a dojde k prodeji.
Při prodeji na klesajícím trhu (otevření krátké pozice, short), je možné nastavit stop loss nad úroveň klouzavého průměru. Stop loss je možné posouvat spolu s tím, jak klesá klouzavý průměr. Když poté cena vzroste nad úroveň klouzavého průměru, aktivuje se stop loss a dojde k nákupu.

Klouzavý průměr identifikuje jednoduchý trend a je také dost flexibilní, aby fungoval jak na krátkých, tak na delších časových rámcích. 

 

Bollinger Bands

Bollinger Bands byl vytvořen Johnem Bollingerem. Jedná se o trendový indikátor, který zobrazuje nejen směr trhu, ale také jak volatilní cenový pohyb na grafu je. Bollinger Bands se skládají ze dvou pásem – horního a spodního pásma – a klouzavého průměru.

klouzavé průměry

Jak Bollinger Bands funguje

Bollinger Bands je standardně založený na klouzavém průměru s periodou 20. Klouzavý průměr prochází středem mezi horním a dolním pásmem Bollinger Bands. Horní pásmo se nachází 2 standardní odchylky nad klouzavým průměrem s periodou 20. Spodní pásmo se nachází 2 standardní odchylky pod klouzavým průměrem s periodou 20.

Standardní odchylka je statistický termín, který měří, jak moc se různé zavírací ceny liší od průměrné uzavírací ceny. Indikátor Bollinger Bands s periodou 20 tedy udává jak široké nebo volatilní bylo cenové rozpětí v posledních 20 svíčkách. Čím volatilnější trh je, tím širší budou pásma. U málo volatilního trhu jsou pásma Bollinger Bands úzká.

Bollinger Bands poskytuje užitečné breakoutové signály ve chvíli, kdy se trh pohybuje do strany.

Vstupní signál – když se pásma rozšíří a začnou pohybovat opačnými směry po období, kdy se trh pohyboval do strany, je možné vstoupit do obchodu ve směru, v kterém se trh pohyboval ve chvíli, kdy se pásma začala rozšiřovat.
Výstupní signál – když se pásma zúží a cena se začne otáčet a vracet zpět k místu vstupu do obchodu, je možné nastavit trailing stop loss pro ochranu zisků v případě, že se trh otočí.

Bollinger Bands identifikuje směr trendu a zobrazuje volatilitu na trhu.

Oscilátory

Oscilátory, jak jejich název naznačuje, jsou indikátory, které se pohybují nahoru a dolů spolu s tím, jak roste a klesá trh. Mohou pomoci určit sílu aktuálního trendu, a kdy u daného trendu hrozí ztráta momenta a otočení trendu.

Když se oscilátor pohybuje na svých maximech, je trh považovaný za překoupený (příliš mnoho lidí již trh nakoupilo a není mnoho dalších, kteří by trh nakoupili a vytlačili cenu ještě výše). To naznačuje, že na trhu hrozí ztráta momenta, korekce, případně pohyb do strany.

Když se oscilátor pohybuje na svých minimech, je trh považovaný za přeprodaný (příliš mnoho lidí již trh prodalo a není mnoho dalších, kteří by trh prodali a stlačili cenu ještě níže). To naznačuje, že na trhu hrozí ztráta momenta, korekce, případně pohyb do strany.

Pojďme se podívat na následující oscilátory:

 • Commodity channel index (CCI)
 • Moving average convergence divergence (MACD)
 • Slow stochastic
 • Relative strength index (RSI)

Commodity Channel Index (CCI)

Commodity channel index (CCI) je oscilátor vytvořený Donaldem Lambertem, který zobrazuje, jak moc býčí, případně medvědí názor obchodníci na trhu mají. Pomocí CCI lze také sledovat volatilitu trhu, podobně jako u Bollinger Bands.

Indikátor CCI je obvykle zobrazen samostatně pod grafem.

Jak Commodity Channel Index (CCI) funguje?

CCI je založen jak na průměrné hodnotě minulých cenových pohybů, tak na tom, do jaké miry se tyto cenové pohyby odchylovaly od průměru - jak volatilní byly cenové pohyby.
Pokud se cena na trhu pohybuje vzhůru, poroste nahoru také CCI. Rychlost pohybu CCI nahoru závisí na volatilitě trhu. Pokud je trh více volatilní, poroste CCI rychleji. Pokud je trh méně volatilní, poroste CCI pomaleji.
Pokud se cena na trhu pohybuje dolů, klesne dolů také CCI. Rychlost pohybu CCI dolů závisí na volatilitě trhu. Pokud je trh více volatilní, bude CCI klesat rychleji. Pokud je trh méně volatilní, bude CCI klesat pomaleji.
CCI při svém pohybu vzhůru dosahuje hodnoty 100 a více, při pohybu zpět poté prochází nulou a klesá zpátky až pod -100.

CCI vytváří obchodní signály při pohybu nad 100 a návratu pod 100, případně při pohybu pod -100 a návratu nad -100.
Vstupní signál – prodejní signál vznikne, když CCI vzroste nad úroveň 100, poté se otočí a klesne zpět pod úroveň 100. V tuto chvíli je momentum nakupujících vyčerpané a trh pravděpodobně klesne v nejbližší době.
Nákupní signál vznikne, když CCI klesne pod úroveň 100, poté se otočí a vzroste zpět nad úroveň 100. V tuto chvíli je momentum prodejců vyčerpané a trh pravděpodobně vzroste v nejbližší době.
Výstupní signál – pokud se CCI po prodeji otočí a směřuje výše, je možné umístit stop loss nad nejbližší rezistenci. Pokud trh vzroste nad úroveň rezistence, aktivuje se stop loss a obchod bude uzavřen.

Pokud se CCI po nákupu otočí a směřuje níže, je možné umístit stop loss pod nejbližší support. Pokud trh klesne pod úroveň supportu, aktivuje se stop loss a obchod bude ukončen.

Commodity channel index (CCI) pomáhá určit volatilitu na trhu, pomáhá určit potenciální bod obratu na trhu a pomáhá určit sílu daného trendu.

 

Moving average convergence divergence (MACD) 

Moving average convergence divergence (MACD) je oscilátor vytvořený Geraldem Appelem. Indikátor zobrazuje, jak se obchodní momentum mění z býčího na medvědí a naopak. MACD také zobrazuje, kdy je trh překoupený/přeprodaný, což obvykle vede k otočení trendu.

MACD bývá obvykle zobrazený pod grafem.

MACD

Jak MACD funguje

MACD je založen na sérii klouzavých průměrů a jejich vzájemném propojení. Standardně je MACD nastaven na exponenciální klouzavé průměry s periodou 12 a 26. Konkrétně MACD sleduje vzdálenost mezi těmito dvěma klouzavými průměry. Pokud je klouzavý průměr s periodou 12 nad klouzavým průměrem s periodou 26, je MACD pozitivní. Pokud je klouzavý průměr s periodou 12 pod klouzavým průměrem s periodou 26, je MACD negativní. MACD je ještě doplněn exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) s periodou 9. 

MACD obchodní signály vznikají v případě, kdy se křivka MACD dostane nad/pod exponenciální klouzavý průměr (EMA) s periodou 9.

Vstupní signál – nákupní signál vzniká, když se MACD křivka dostane nad EMA s periodou 9. Momentum se mění z medvědího na býčí.
Prodejní signál vzniká, když se MACD křivka dostane pod EMA s periodou 9. Momentum se mění z býčího na medvědí.
Výstupní signál - u dlouhé (long) pozice když se křivka MACD vrátí zpět pod EMA s periodou 9. U krátké (short) pozice když se křivka MACD dostane nad EMA s periodou 9.

MACD pomáhá určit, kdy se na trhu změní momentum a pomáhá určit sílu současného trendu. 

Pomalý stochastic

Pomalý Stochastic je oscilátor vytvořený Georgem Lanem, který zobrazuje, kdy se sentiment na trhu změní z býčího na medvědí a naopak. Ukazuje také, kdy je trh přeprodaný/překoupený, což často vede k otočení trendu. Pomalý Stochastic bývá obvykle zobrazený pod grafem.

pomalý stochastic

Jak Pomalý Stochastic funguje

Pomalý Stochastic se skládá ze dvou křivek (%K křivka a %D křivka), které oscilují v pásmu od 0 do 100. Křivka %K je založena na základě toho, kde je současná zavírací cena trhu ve srovnání s rozpětím zavíracích cen na stejném trhu v minulosti. Křivka %D je klouzavým průměrem ke křivce %K.

Pokud se zavírací cena na trhu pohybuje blízko horní hranice rozpětí předchozích zavíracích cen, bude se křivka %K (následovaná křivkou %D) pohybovat vzhůru.

Pokud se zavírací cena na trhu pohybuje blízko spodní hranice rozpětí předchozích zavíracích cen, bude se křivka %K line (následovaná křivkou %D) pohybovat dolů.
Když se například EUR/USD pohyboval posledních 14 dnů mezi 1.4200 a 1.4300 a zavře na 1,4295 (blízko horní hranice range), tak křivka %K se bude pohybovat směrem k horní hranici rozpětí indikátoru.

Indikátor vytváří obchodní signály, jakmile dosáhne horního / dolního obratového pásma a vystoupí z něj. Horní obratové pásmo je oblast indikátoru s hodnotou nad 80. Spodní obratové pásmo je oblast indikátoru s hodnotou pod 80. Když je %K křivka nad 80, značí to, že trh může být překoupený a může brzy dojít k obratu trendu. Když je %K křivka pod 20, značí to, že trh může být přeprodaný a může brzy dojít k obratu trendu.

Vstupní signál – když křivka %K překročí shora dolů úroveň 80, vzniká prodejní signál a sentiment na trhu se mění z býčího na medvědí.
Pokud křivka %K překročí zespodu nahoru úroveň 20, vzniká nákupní signál a sentiment na trhu se mění z medvědího na býčí.
Výstupní signál – z obchodu je možné vystoupit, když křivka %K změní směr a dostane se pod křivku %D (pro long) nebo nad křivku %D (pro short).

Pomalý Stochastic pomáhá určit změnu sentimentu na trhu a také sílu trendu.

Grafické formace

Pokud obchodník věří, že cena vybraného aktiva bude růst, tak ho nakoupí, pokud si myslí opak, zaujme opačnou pozici a prodává. Když se obchodníci nacházejí v otevřené pozici, tak je jejich primárním cílem dosažení zisku a právě z tohoto důvodu obchodníci svým chováním ovlivňují ceny finančních aktiv na trhu, které lze zaznamenávat právě pomocí grafů.
Cenové formace představují pohyby cen, které jsou zaznamenány do grafu. Tyto vznikající formace poskytují určitý vhled do myšlení obchodníků a jejich názoru na to, co si myslí o konkrétních cenových úrovních. Umění rozpoznat různé cenové formace dává výhodu nad ostatními obchodníky, kteří využívají například jen fundamentální analýzu, nebo pouze technické indikátory.
Představte si, že máte schopnost rozpoznat, kdy nastane ideální čas nastoupit do pozice, tzn. těsně předtím, než dané aktivum začne zhodnocovat na své ceně a dále k tomu všemu ještě dokážete určit, kam až se cena může dostat. Znalost cenových formací tuto možnost dává.

Cenové formace se dělí na: 

 • Kontinuální formace potvrzující zachování trendu
 • Reverzní formace signalizující změnu trendu
praporky

Kontinuální formace potvrzující zachování trendu

Obchodníci sami sobě neustále kladou otázku, “Může trend ještě dále pokračovat?”. Rozhodování, zdali pozici navýšit uprostřed započatého trendu, nebo z pozice vystoupit a realizovat zisk může být velmi obtížné. Nikdy totiž není možné vědět, jestli cena aktiva náhodou nepůjde proti aktuálně otevřené pozici?
Kontinuální formace poskytují včasné varování předtím, než se cena aktiva začne vracet ke svému předchozímu trendu, po krátkém období konsolidace a rovněž na to, na jaké úrovně se může cena dostat. Samozřejmě, že tyto kontinuální formace nejsou zcela dokonalým nástrojem, ale zvyšují pravděpodobnost úspěchu při obchodování.
Pro bližší seznámení s formacemi se budeme dále zabývat těmito:

 • Praporky
 • Vlajky
 • Klíny
 • Trojúhelníky

Praporky

Praporek je pokračující formace, která se postupně formuje spolu s tím, jak se cena konkrétního aktiva pohybuje v určitém konsolidačním pásmu, které se postupně stává stále užším. Praporky mohou být buď býčí nebo medvědí, v závislosti na předcházejícím trendu. Pokud se cena aktiva nacházela v rostoucím trendu, předtím než došlo ke zformování formace praporku, jedná se o potvrzení pokračování býčího trendu. A v opačném případě, když se cena aktiva nachází v sestupném trendu před zformováním formace, tak tím dochází k potvrzení možnosti pokračování medvědího trendu. Pro tyto formace je typické, že se vyskytují spíše na kratších časových intervalech.

Praporky mají následující charakteristiky:

Úroveň rezistence (A) — spodní úroveň rezistence, která se postupně přibližuje k support úrovní.

Úroveň supportu (B) — úroveň supportu při rostoucím trendu, která se přibližuje úrovni rezistence.

Stožár (C) — vyjadřuje trend předcházející formování samotného praporku. Stožár vyjadřuje vzdálenost od začátku trendu až po nejvyšší bod formace praporku (býčí praporek) a naopak interval od začátku trendu až po nejnižší bod praporku vyjadřuje medvědí praporek.

Bod průlomu (D) — vyjadřuje bod, kde cena prolomí nad hranici sestupného trendu u rezistence (býčí praporek), nebo bodu, kde cena aktiva prorazí pod hranici support úrovně u rostoucího trendu (medvědí praporek).

Určení cenového vývoje (E) — indikuje bod, ke kterému bude mít cena aktiva tendenci se přibližovat (směrem dolů) potom, co prolomí vlajkovou formaci (medvědí praporek), nebo cenu ke které se bude blížit (směrem nahoru) po prolomení formace praporku (býčí praporek). Velikost pohybu ceny daným směrem určuje velikost stožáru.

vlajky

Vlajky

Vlajkami označujeme pokračující formace, které vznikají při návratu ceny z hlavního trendu do souběžného kanálu, neboli koridoru. Vlajky mohou být opět býčího, nebo medvědího typu v závislosti na tom, který trend převládal před tím, než došlo ke zformování vlajkové formace. Za předpokladu, že se cena nacházela v sestupném trendu, předtím než došlo k vytvoření formace, jedná se o medvědí pokračující formaci a naopak pokud se cena pohybovala v rostoucím trendu před zformováním, hovoříme o býčí kontinuální formaci. Vlajky se opět nejčastěji vyskytují na kratších intervalech.

Vlajkové formace mají následující charakteristiky:

Úroveň rezistence (A) — úroveň rezistence směřující směrem dolů, jejíž úroveň je souběžná s úrovní support (býčí vlajka) nebo rostoucí úroveň rezistence, která je rovnoběžná s úrovní support (medvědí vlajka).

Úroveň supportu (B) — klesající úroveň supportu, která je souběžná s úrovní rezistence (býčí vlajka) nebo také rostoucí úroveň supportu rovnoběžná s úrovní rezistence (medvědí vlajka).

Stožár (C) — označuje trend, který předcházel formování vlajky. Stožár vyjadřuje vzdálenost od začátku trendu až po nejvyšší dosaženou cenu, neboli nejvyšší bod vlajky (býčí vlajka), nebo také interval od počátku trendu po nejnižší bod vlajky (medvědí vlajka).

Bod průlomu (D) — bod, ve kterém cena aktiva prolomí nad úroveň klesajícího trendu u spodní rezistence (býčí vlajka), nebo také bod, kdy se cena aktiva dostane pod úroveň supportu při rostoucím trendu (medvědí vlajka).

Určení cenového vývoje (E) — označuje cenu, ke které bude cena instrumentu směřovat (klesat) potom, co prolomí vlajkovou formaci (medvědí vlajka). Dále také vyjadřuje bod, ke kterému se cena bude přibližovat (růst) po prolomení vlajkové formace (býčí vlajka). Velikost cenového pohybu, který je v budoucnu očekáván, se odvíjí od velikosti stožáru.

klíny

Klíny

Klínové formace představují pokračující formace, které vznikají při odražení ceny od převládajícího trendu a následně dochází k tomu, že kurz se pohybuje ve stále užším konsolidačním pásmu. Klínové formace mohou být býčího i medvědího typu, v závislosti na tom, jaký typ trendu převládal před vytvořením klínové formace. V případě, že se kurz nacházel v rostoucím trendu před formováním klínu, jedná se o býčí pokračující trendovou formaci. A naopak pokud byl kurz v klesajícím trendu před zformováním klínové formace, jedná se o medvědí kontinuální formaci. Klíny se rovněž vyskytují nejčastěji na kratších intervalech.

Klínové formace mají následující charakteristiky:

Úroveň rezistence (A) — úroveň rezistence v rámci klesajícího trendu, která se přibližuje k úrovni supportu (býčí klín) nebo rovněž úroveň rezistence u rostoucího trendu, která se přibližuje k úrovni supportu (medvědí klín).

Úroveň supportu (B) — klesající úroveň supportu, která se přibližuje k úrovni rezistence (býčí klín), nebo také úroveň supportu v rámci rostoucího trendu blížící se k úrovní rezistence (medvědí klín).

Stožár (C) — trend, který předcházel vzniku formace klínu. Stožár vyjadřuje interval od začátku trendu až po nejvyšší bod v klínové formaci (býčí klín), nebo také vzdálenost od počátku trendu po nejnižší bod formace (medvědí klín).

Bod průlomu (D) — označuje bod, kde kurz prolomí nad hranici rezistence u sestupného trendu (býčí klín), nebo také bod, kdy kurz aktiva prolomí hranici supportu u rostoucího trendu (medvědí klín).

Určení cenového vývoje (E) — určuje cenu, ke které bude mít kurz tendenci poklesnout po prolomení klínové formace (medvědí formace) nebo také cenu, ke které se bude kurz přibližovat (růst) po prolomení klínové formace (býčí klín). Velikost očekávaného pohybu ceny instrument se odvíjí od velikosti stožáru.

trojúhelníky

Trojúhelníky

Trojúhelníky jsou kontinuální formace, které se formují po dosažení úrovně supportu nebo rezistence a kurz se začíná následně pohybovat do stále užšího pásma neboli koridoru. Trojúhelníkové formace mohou být býčího nebo medvědího typu v závislosti na trendu, který předcházel vytvoření formace. Za předpokladu, že se kurz instrumentu nacházel v rostoucím trendu, než se začala formovat trojúhelníková formace, tak se v tomto případě jedná o býčí pokračující trend. Pokud se ale cena nacházela v sestupném trendu před zformováním trojúhelníku, jedná se o pokračování medvědího trendu. Trojúhelníkové formace se vyskytují převážně na delších časových intervalech.

Trojúhelníkové formace mají následující charakteristiky:

Úroveň rezistence (A) — horizontální úrověn rezistence (býčí, nebo růstový trojúhelník), nebo také klesající úroveň rezistence, která se přibližuje k úrovni supportu.

Úroveň supportu (B) — úroveň supportu spojená s rostoucím trendem, která se blíží k úrovni rezistence (býčí, nebo růstový trojúhelník), nebo taktéž horizontální úroveň supportu (medvědí, nebo klesající trojúhelník).

Stožár (C) — označuje trend, který předcházel formování trojúhelníku. Stožár určuje vzdálenost od počátku trendu až po nejvyšší bod v rámci trojúhelníkové formace (býčí, neboli rostoucí trojúhelník), nebo také může určovat vzdálenost od počátku trendu po nejnižší bod trojúhelníku (medvědí, neboli klesající trojúhelník).

Bod průlomu (D) — označuje bod, kde dochází k prolomení nad horizontální úroveň rezistence (býčí, nebo rostoucí trojúhelník) nebo bod, kde se cena instrumentu dostane pod horizontální úroveň supportu (medvědí, nebo klesající trojúhelník).

Určení cenového vývoje (E) — hodnota, ke které bude cena instrumentu vyklesávat, potom co prolomí trojúhelníkovou formaci (medvědí, nebo klesající trojúhelník), nebo cenu ke které se bude cena přibližovat (směrem nahoru) po prolomení formace (býčí, nebo rostoucí trojúhelník). Velikost předpokládaného cenového pohybu aktiva je opět úměrná velikosti stožáru.

Reverzní formace signalizující změnu trendu

Obchodníci a tradeři si často pokládají otázku “Bude trend stále pokračovat?”. Rozhodnout se, zda je trend u konce a jestli již nastal čas obchodovat proti tomuto trendu, může být velmi obtížné. Nikdy přece není možné vědět, jestli se cena aktiva chystá odrazit a vydá se opačným směrem?
Reverzní formace dávají předčasné varování, že brzy pravděpodobně dojde k otočení trendu a cena instrumentu se bude vyvíjet opačným směrem. Samozřejmě, že se nejedná o ukazatel, který poskytne stoprocentní jistotu o budoucím směru trendu, ale přesto může být tento nástroj velmi užitečný:

Věnujte chvíli svého času k prostudování následujících reverzních formací:

 • Dvojitý vrchol/dno
 • Trojitý vrchol/dno
 • Hlava a ramena
dvojitý vrchol a dno

Dvojitý vrchol/dno

Dvojité vrcholy/dna jsou reverzní formace, které vznikají za situace, kdy cena aktiva dosáhne dvakrát úrovně supportu, nebo rezistence předtím než dojde k obratu a kurz se vydá opačným směrem. Dvojitý vrchol je označení pro reverzní medvědí formaci, dvojitým dnem zase označujeme býčí reverzní formaci. Pokud se cena aktiva nachází v rostoucím trendu, tak se v tomto případě začíná formovat dvojité dno a naopak, pokud se vývoj ceny ubírá opačným směrem, signalizuje to formování dvojitého dna. Dvojité vrcholy/dna se převážně vyskytují na delších časových periodách.

Formace Dvojitý vrchol/dno má následující charakteristiky: 

Úroveň rezistence (A) — vodorovná, případně mírně nakloněná úroveň rezistence.

Úroveň supportu (B) — opět vodorovná, nebo mírně šikmá úroveň supportu.

Bod průlomu (C) — bod, ve kterém cena prolomí nad úroveň rezistence (dvojité dno), nebo také bod, kde se cena dostane pod úroveň supportu (dvojitý vrchol).

Určení cenového vývoje (D) — bod, ke kterému bude mít tendenci se přibližovat cena aktiva (poklesnout) po prolomení formace dvojitého vrcholu, nebo rovněž bod kde se očekává růst ceny po proniknutí formací dvojitého dna. Očekávaný pohyb ceny aktiva se bude odvíjet od vzdálenosti mezi úrovní supportu a rezistence.

trojitý vrchol a dno

Trojitý vrchol/dno

Trojité vrcholy/dna jsou reverzní formace, které vznikají v okamžiku, kdy cena aktiva dosáhne třikrát na úroveň supportu, nebo rezistence předtím, než dojde k cenovému obratu a kurz se začne pohybovat opačným směrem. Trojitý vrchol je medvědí reverzní formace a naopak trojité dno je zase býčí reverzní formací. Za předpokladu, že se cena aktiva nachází v rostoucím trendu, očekáváme formování trojitého vrcholu. Když se cena instrumentu nachází v klesajícím trendu, bude se naopak formovat trojité dno. Trojité vrcholy a dna se převážně objevují na delších časových horizontech.

Trojité vrcholy a dna mají následující charakteristiky:

Úroveň rezistence (A) — vodorovná, popřípadě mírně nakloněná úroveň rezistence.

Support level (B) — vodorovná, nebo mírně šikmá úroveň supportu.

Bod průlomu (C) — bod, ve kterém cena prolomí nad úroveň vodorovné rezistence (trojité dno), nebo také bod, kdy cena klesne pod horizontální úroveň supportu (trojitý vrchol).

Určení cenového vývoje (D) — bod, ke kterému se bude s největší pravděpodobností přibližovat cena (klesat) po prolomení formace trojitého vrcholu, nebo také bod, ke kterému se bude cena postupným nárůstem přibližovat po průniku z formace trojitého dna. Předpokládaný pohyb ceny aktiva se bude odvíjet od vzdálenosti mezi úrovní supportu a rezistence.

formace hlava a ramena

Hlava a ramena 

Formaci Vrchol-Hlava-Ramena řadíme opět mezi reverzní formace, které vznikají po dotyku ceny s úrovní rezistence (formuje se první rameno) následně po průniku první úrovně rezistence se cena dotkne druhé (vyšší) rezistenční úrovně (dochází k formování hlavy) a následně dochází opět k dotyku kurzu s úrovní první rezistence (formace druhého ramene).

Dno-Hlava-Ramena je taktéž reverzní formací, která vznikne v případě, kdy se cena dostane na úroveň supportu (dochází k formování prvního ramena) následně po proniknutí skrz první úroveň supportu směřuje cena dále a to ještě na nižší úroveň supportu (formuje se hlava) následně cena dospěje znovu až na úroveň prvního supportu (druhé rameno).

Vrchol-Hlava-Ramena je reverzní medvědí formace, naopak formace Dno-Hlava-Ramena je označení pro býčí formaci. Za předpokladu, že se cena nachází v rostoucím trendu, dojde ke zformování formace Vrchol-Hlava-Ramena, naopak když se cena aktiva nachází v klesajícím trendu, formuje se Dno-Hlava-Ramena. Tyto formace obvykle vznikají na delších časových úsecích.

Formace jsou charakteristické následujícími znaky: 

Levé rameno (A) — horizontální, nebo mírně nakloněná úroveň rezistence (Vrchol-Hlava-Ramena), popřípadě vodorovná nebo nakloněná úroveň supportu (Dno-Hlava-Ramena).

Hlava (B) — vyšší vodorovná, nebo mírně šikmá úroveň rezistence (Vrchol-Hlava-Ramena), nebo nižší horizontální, mírně nakloněná úroveň supportu (Dno-Vrchol-Ramena).

Pravé rameno (C) — vodorovná, popřípadě nakloněná úroveň rezistence, která je na stejné úrovni s levým ramenem (Vrchol-Hlava-Ramena), nebo opět vodorovná, mírně šíkmá úroveň supportu na úrovni levého ramena (Dno-Hlava-Ramena).

Spojnice (D) — vodorovná, nebo také mírně nakloněná úroveň supportu (Vrchol-Hlava-Ramena), popřípadě horizontální částečně nakloněná úroveň rezistence (Dno-Hlava-Ramena)

Bod průlomu (E) — vyjadřuje bod, kde se cena instrumentu dostane nad úroveň spojnice (Dno-Hlava-Ramena), nebo také bod, kde cena prolomí pod úroveň spojnice (Vrchol-Hlava-Ramena).

Určení cenového vývoje (F) — označuje bod, ke kterému bude cena pravděpodobně vyklesávat po prolomení z formace Vrchol-Hlava-Ramena, nebo také bod ke kterému bude mít cena tendenci růst po protnutí formace Dno-Hlava-Ramena. Opět i zde platí, že velikost pohybu ceny se odvíjí od vzdálenosti mezi hlavou a spojnicí.

Fibonacciho úrovně

Fibonacci identifikuje potenciální supporty a resistence na základě minulých tržních pohybů. Fibonacci analýza je založena na matematických poznatcích Leonarda Pisana – známého také jako Fibonacci. Objevil sérii čísel, známou nyní jako Fibonacciho posloupnost.
Fibonacciho posloupnost je série následujících čísel: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…. Každé číslo vznikne sečtením dvou předcházejících. Například číslo, které následuje po 55, vznikne sečtením 34 a 55, což je 89.
Co zaujalo Fibonacciho na této sérii, nebyla samotná čísla, ale spíše poměr, který mezi nimi vzniká. Nejdůležitější poměr je 1.618, známý také jako zlatý řez. Tento poměr se nachází též v přírodě (semínka v květu slunečnice, ulita atd.). Každé číslo ve Fibonacciho posloupnosti je o 1.618 větší než číslo předcházející. Například číslo 89 je 1,618 krát větší 55 (89 ÷ 55 = 1,618).
Zlatý řez a další Fibonacciho poměry se běžně vyskytují v přírodě, stejně jako na trzích.

V této sekci ukážeme, jak pomocí následujících nástrojů používat Fibonacciho poměry při analýze cenových grafů:

 • Fibonacciho retracement
 • Fibonacciho projekce
 • Fibonacciho vějíř

Fibonacciho retracement

Když se otočí trend, obchodníci chtějí vědět, kam se až trh v novém směru může dostat. Úrovně Fibonacciho retracementu mohou pomoci. Určité Fibonacciho úrovně jsou celkem užitečné, když se snažíte určit, jak hluboká korekce může na trhu nastat vůči předchozímu trendu.
Důležité úrovně retracementy:
61,8 procent – tato úroveň vznikne vydělením čísla z Fibonacciho posloupnosti prvním následujícím číslem (55 ÷ 89 = 61,8%)

38,2 procent – tato úroveň vznikne vydělením číslo z Fibonacciho posloupnosti druhým následujícím číslem (34 ÷ 89 = 38,2%)

23,6 procent – tato úroveň vznikne vydělením číslo z Fibonacciho posloupnosti třetím následujícím číslem (21 ÷ 89 = 23,6%)

Existují ještě další retracement úrovně. Ty vznikají na základě předchozích úrovní:
50 procent – tato úroveň vznikne jako průměr následujících levelů: (61,8% + 38,2%) ÷ 2 = 50%

76,4 procent - úroveň vzniká jako rozdíl mezi 38,2 procent 23,6 procent (38.2% - 23.6% = 14.6%) a přičtením 61,8 procent (61.8% + 14.6% = 76.4%)

100 procent – úroveň je určena jako místo, kde předchozí trend začal

Fibonacci retracement úrovně představují potenciální úrovně supportů and rezistencí, které můžete využít ve svém obchodování. Zakreslené úrovně na GBP/USD jsou vidět na obrázku níže. Každý ze zobrazených levelů je vypočítán na základě trendu, který je vyznačen červenou šipkou. Tyto úrovně mohou pomoci se rozhodnout, na jaké ceně vstoupit a vystoupit z trhu.

fibonacciho retracement

Na obrázku je vidět, jak se cena po dobu několika měsíců odrážela od jednotlivých supportů a rezistencí, dokud v říjnu neprorazila nad high předchozího trendu.

Fibonacciho projekce

Trend se většinou nepohybuje přímo vzhůru nebo přímo dolů. Poté, co trh vyrazí určitým směrem a etabluje se trend, dojde po nějaké době většinou ke korekci, kdy se trh pohybuje chvíli opačným směrem. Až poté trh nabere opět sílu, otočí se a začne se pohybovat v původním směru.
Když se trh vrátí do původního trendu, obchodníci chtějí přirozeně vědět, kam až cena může pravděpodobně dojít. Fibonacciho projekce s tím mohou pomoci.

Důležité úrovně Fibonacciho projekce:

161,8 procent – tato úroveň vznikne vydělením čísla z Fibonacciho posloupnosti prvním předchozím číslem (89 ÷ 55 = 161.8%).

261,8 procent – tato úroveň vznikne vydělením čísla z Fibonacciho posloupnosti druhým předchozím číslem (89 ÷ 34 = 261.8%).

423,8 procent – tato úroveň vznikne vydělením čísla z Fibonacciho posloupnosti třetím předchozím číslem (89 ÷ 21 = 423.8%).

Tyto úrovně Fibonacciho projekcí vytvářejí potenciální úrovně supportu a rezistence, které můžete použít ve svém obchodování.
Zakreslené úrovně na grafu GBP/USD je možné vidět na obrázku níže. Každý ze zobrazených levelů je vypočítán na základě trendu, který je vyznačen červenou šipkou. Nyní, když se trh vrátil do uptrendu, je možné použít některou z úrovní jako cíl pro dlouhou pozici.

fibonacciho projekce

Na obrázku je vidět, že trh má potenciál se dostat až na Fibonacciho projekci 161,8%. Pokud se tak stane, je možné stanovit další cíl na úroveň 261,8%.

Fibonacciho vějíř

Fibonacciho vějíř tvoří diagonální supporty a rezistence.
Jsou založené na 3 úrovních Fibonacciho retracementu – 61,8 procent, 50 procent a 38,2 procent.

Fibonacciho vějíř lze vytvořit následovně:
1. Identifikace trendu
2. Identifikace tři horizontálních Fibonacciho úrovní (61,8 procent, 50 procent and 38,2 procent)
3. Zakreslení vertikální linie, která prochází těmito úrovněmi v místě, kde trend končí
4. Zakreslení 3 linií, kdy každá linie začíná v místě vzniku trendu a prochází bodem doteku vertikální linie a Fibonacciho úrovní.

Po zakreslení Fibonacciho vějíře je možné použít tyto supporty a resistence v obchodování.

Fibonacciho vějíř naleznete na grafu níže. Každý ze zobrazených levelů je vypočítán na základě trendu, který je vyznačen červenou šipkou. Tyto úrovně mohou pomoci se rozhodnout, na jaké ceně vstoupit a vystoupit z trhu.

fibonacciho vějíř

Cena na trhu v srpnu se chvíli odrážela od střední a horní linie Fibonacciho vějíře. Poté trh propadl na nižší úroveň, od které se odrazil zpět na střední úroveň.

Je zajímavé, že trh na úrovně vytvořené Fibonacciho vějíři reaguje často ještě dlouho v budoucnosti. To je například vidět na grafu výše, kdy se trh po 4 měsících v listopadu odrazil od spodní úrovně Fibonacciho vějíře.