Základní principy a naše role

Než zahájíte svoji investorskou kariéru, je dobré mít přehled.

Důvody obchodování na kapitálových trzích

Základní motivací ke koupi akcií je důvěra ve společnost a její potenciál. Investor si nákupem akcií zajišťuje podíl na zisku a ovládání dané společnosti. Čím lépe se společnosti daří, tím více lidí má zájem se na jejím úspěchu takto „přiživit“. Cena akcií proto roste a jejich majitel je může prodat dráž, než nakoupil, čímž realizuje tzv. kapitálový výnos.

Oproti tomu společnost se nechává obchodovat, aby získala peníze na další rozvoj bez nutnosti se zadlužit. Nabídne tedy svou část ve formě akcií veřejnosti na burze. Prodejem akcií se stávající akcionáři vzdávají části podílu na vlastním zisku a kontrole. To, že společnosti více využívají vstup na burzu než úvěry od bank, je jedním ze znaků vyspělé ekonomiky.

Mechanika fungování trhu

Tržní cena akcie je určena aktuální nejvyšší poptávanou a nejnižší nabízenou cenou na trhu. Poptávaná cena na trhu je vždy nižší než nabízená cena. Pokud se ceny vyrovnají, probíhá okamžitě obchod (vypořádání) a nastává předchozí stav.

Kupující nakoupí akcie na trhu za nejnižší nabízenou cenu. Pokud ve stejný okamžik nepřijde někdo další, kdo by chtěl akcii prodat za stejnou cenu, pak cena akcie vzroste. Neboť vzrostla i nejnižší nabízená cena na trhu. Při prodeji akcií je tomu přesně naopak.

Průběh obchodování

Obchodování TraderGo

Naše role

Získat přímý přístup na trh je poměrně složité. Mají ho zpravidla pouze společnosti, které splňují velmi komplexní požadavky. Naším hlavním posláním je tedy zprostředkovat možnost nákupu akcií a jiných finančních instrumentů široké veřejnosti. To v praxi znamená, že našim klientům zprostředkujeme účet u Saxo Bank a poskytujeme klientskou podporou v češtině.