Slovník pojmů

Nemáte v něčem jasno? Potřebujete se zorientovat v některém pojmu z oblasti finančních trhů? Náš slovník pojmů by Vám měl umět pomoci. 

 

Zpět

Finanční výkaz

Bilance a výkaz zisku a ztráty představují finanční výkaz. Podle obchodního práva, obchodník musí vytvořit zahajovací výkaz na začátku jeho obchodních aktivit a finanční výkaz na konci každého hospodářského roku, který obsahuje informaci o stavu jeho aktiv a pasiv. Jako finální zprávu pro účtovácí účely, výkaz zisku a ztrát shrne náklady a příjmy za hospodářský rok a určí zisk nebo ztrátu pro tento rok. Zákonný zástupce společnosti je zavázán přidat komentář k finančnímu výkazu obsahující vysvětlení bilance a výkazu zisku a ztrát.