4 rady do začátku

Do čeho můžu investovat?

 

Akcie

Každý, kdo někdy obchodoval na burze, s nimi přišel do styku. Akcie jsou základním investičním nástrojem. Jejich nákupem si kupujete část businessu dané firmy a případný podíl na zisku ve formě dividendy. Férová cena akcie odráží nejen historické výsledky firmy, ale hlavně očekávání investorů. Právě jejich naplnění nebo nesplnění určuje budoucí vývoj ceny akcií.

Princip investování

Celý vtip tkví v tom nakoupit akcie levněji, než je následně prodáte, případně s ohledem na inkasovanou dividendu. Lze také vydělávat na poklesu cen akcií tak, že akcii nejdřív prodáte dráž, než jí následně opět koupíte. O tom více zde.

Česká republika

Náš kapitálový trh patří k těm méně rozvinutým a v naší ekonomice nehraje natolik významnou roli jako v západních zemích. Přesto můžete investovat do 14 společností převážně z bankovního, energetického a spotřebitelského sektoru.

 • Investujete v českých korunách
 • Vhodné pro začátky, již od 100 Kč za provedení obchodu
 • Málo společností a příležitostí, malá rozmanitost sektorů
 • Menší likvidita

Německo

Jeden z hlavních evropských trhů s vysokou likviditou a více než tisícovkou společností, od známých automobilek až po specializované technolgociké společnosti.

 • Široký výběr společností v čele s automobilovými koncerny
 • Vysoká likvidita
 • Měnové riziko, obchoduje se v EUR
 • Jazyková bariéra

USA

Klíčový trh s nejlikvidnějšími společnostmi na světě a zastoupením všech sektorů. Ovlivňuje všechny ostatní světové trhy.

 • Nejširší výběr společností na světě
 • Nejvyšší likvidita
 • Časový posun obchodování (od 15:30 do 22:00 CET)
 • Měnové riziko, obchoduje se v USD
 • Jazyková bariéra

Další bruzy

Mimo ty hlavní burzy, které hýbou světem, máme přístup i na desítky dalších zajímavých burz. Mezi ně patří burzy ve Švédsku, Norsku, Finsku, Dánksku. Ze západní a jižní evropy máme v nabídce burzy ve Velké Británii, Francii, Beligii, Nizozemsku, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Švýcarsku a nakonec z centrální a východní části Evropy burzy v Rakousku, Maďarsku a Polsku. Zajímavé možnosti, že?

Zajímají vás spíše specializované společnosti z jiných rozvinutých zemí? Anglické banky? Norské těžební firmy? Francouzská auta? Pak si prohlédněte kompletní seznam burz zde.

Způsoby investování do akcií

 1. Samotné akcie – nejjednodušší a netradičnější způsob. Koupíte a po čase prodáte. Vydělat je možné tedy jen na růstu cen akcií.
 2. Akciová CFDs – nakoupíte kontrakt o rozdílu ceny akcie, na kterou je navázán. Tento produkt vyžaduje finanční páku. Před prvním obchododem doporučujeme vyzkoušet v demoverzi a seznámit se s principy CFDs zde. Lze spekulovat nejen na růst ceny, ale i na její pokles tím, že nejdříve akciové CFD prodáte a poté levněji nakoupíte (tzv. Shortsale).
 3. Fondy, opce, akciové indexy

Akciové indexy

Jedná se o hodnotu vypočtenou z tržní ceny  vybraných akcií. Změna hodnoty a vývoj akciového indexu by měly odrážet stav dané ekonomiky, odvětví nebo něčeho dalšího. Toho se dosáhne zahrnutím vhodných akcií do výpočtu. Například německý index DAX, obsahuje spoustu automobilových společností, protože vývoj jejich akcií významně ovlivňuje celou německou ekonomiku.

Výpočet hodnoty akciového indexu je obvykle vážený součet hodnot vybraných akcií. Tím se dosáhne toho, že i levná akcie, jež je kritická pro celou ekonomiku, ovlivní index mnohem více než výrazně dražší akcie, která je však pro ekonomiku nevýznamná. Existují i jiné výpočty například podle výše ceny obsažených akcií a další.

Při investování do indexů jde opět o to nakoupit co nejlevněji a následně za draho prodat. I zde je možné spekulovat na pokles. Nicméně index je pouze hodnota, tudíž jí nemůžete jen tak koupit. K tomu je zapotřebí použít investičního nástroje skládajícího se z více složek, z nichž jednou je právě akciový index

Výhody a nevýhody

Indexy slouží jako vhodný nástroj pro udržení přehledu o dění na celém trhu. Pro ivnestora to znamená řadu příležitostí a zároveň omezení. 

 • možnost investovat do celé konkrétní ekonomiky či odvětví
 • snažší diverzifikace rizika, protože investujete skrz 1 aktivum do mnoha společností (od jednotek až po stovky, například S&P 500 a pod.)
 • částečné zajištění portfolia proti poklesu v dobách nervozity
 • nákupem aktiva vázaného na index kupujete vše, co obsahuje, i to, co byste nechtěli
 • nelze nakoupit přímo, je třeba využít inv. nástroje skládajícího se z více složek

 

 

 

 

 

 

Jak nakoupit index? 


Již několikrát padlo, že index se nedá koupit napřímo. K jeho získání musíte využít jeden z následujících nástrojů:

 1. Indexová CFDs  – nakoupíte kontrakt o rozdílu hodnoty indexu, na který je navázán. Tento produkt vyžaduje finanční páku. Můžete tak spekulovat nejen na růst jeho hodnoty, ale i na její pokles (tzv. shortsale).
 2. ETF – v překladu burzovně obchodovaný fond, který kopíruje vývoj hodnoty indexů. Existují také ETF, které se vyvíjejí opačně. Těmi lze spekulovat na pokles.
 3. Nebo pomocí opcí.

Burzovně obchodované fondy

To jsou fondy, jejichž podíly se obchodují na burze. Můžete tedy jít a sami si je nakoupit. Nejlepší je na nich to, že jejich prostřednictvím můžete investovat do celých ekonomik nebo vybraných odvětví a rozložit tak riziko. Můžete také spekulovat i na pokles. Navíc je můžete prodat téměř ihned po nakoupení. Takže žádné čekání a papírování jen pár kliků v aplikaci Brokerjet. A poplatky? Jak je to s nimi? Fondy jsou nejčastěji pasivně spravované, takže poplatky jsou běžně mnohem menší než například u podílových fondů.

Rozdíly oproti běžným fondům

Hlavní rozdíl spočívá ve správě fondu.ETF jsou zpravidla řízeny pasivně narozdíl od podílových fondů. Proto se roční manažerský poplatek pohybuje běžně mezi 0,05 % až 0,5 %. Zatímco u otevřených podílových fondů je to nejčastěji od 0,5 % do 2 %. ETF tak patří mezi nejlevnější finanční produkty z hlediska transakčních nákladů.

ETF obvykle obsahuje velký počet aktiv. Například může kopírovat vývoj všech akcií akciového indexu (Dow Jones, DAX, S&P a pod.). Také může obsahovat jen akcie z vybraných sektorů ekonomik a podobně. Riziko je tak nižší než při nákupu jedné akcie.

Když je otevřena burza (pracovní dny), můžete kdykoli nakupovat a prodávat ETF. Na cenu ETF nemusíte čekat do zveřejnění ke konci obchodního dne jako u běžných podílových fondů. U ETF se ceny počítají se okamžitě. Vidíte tak přesně, za kolik můžete nakoupit a jak si vaše investice stojí. Navíc u ETF máte možnost volby, jestli chcete dividendy reinvestovat nebo převádět na účet. Způsob nakládání s dividendami se dozvíte ze specifikace konkrétních ETF.

Dalším rozdílem oproti podílovým fondům je, že investor neplatí běžný vstupní poplatek, ale pouze poplatek za obchodování na dané burze. Od pasivní zprávy ETF se odvíjí také náklady na jejich provoz. Výše poplatků se stanovuje na denní bázi a investorovi jsou započítány prostřednictvím snížení ceny ETF.

Výhody a nevýhody

 • Vysoká transparentnost, bezpečnost
 • Nízké poplatky, vysoká likvidita
 • Prakticky neomezená míra diverzifikace, přístup k velkému množství podkladových aktiv
 • Jednoduchost obchodování, úzké spready, inteligentní obchodní pokyny
 • Produkt vhodný pro dlouhodobé investory i krátkodobé obchodníky
 • Možnost využití finanční páky
 • Výplata nebo reinvestice dividend
 • Ztráta hodnoty při rolování futures kontaktů
 • Nižší výkonnost pákových produktů v delším horizontu při srovnání s pokladem
 • Měnové riziko a kreditní riziko emitenta

Na co hledět při výběru

Pokud víte, do čeho chcete investovat a vybíráte konkrétní ETF, doporučujeme ještě před obchodem věnovat pozornost následujícím otázkám. Zjistěte si: Kdo je sponzorem fondu? Sponzor fondu je ten, kdo fond vydává a stará se o jeho strukturu. Jaké jsou poplatky za správu? Jaké je historie fondu ve srovnání s podkladovými aktivy? Jakým způsobem ceny podkladových aktiv ovlivňují cenu ETF? 

Měnová rizika ETF, ETC, ETN

ETF se obchodují na zahraničních burzách. Proto musí mít každý korunový investor kromě všech rizik, která se pojí se samotným procesem investování, na paměti zejména riziko měnové. To hrozí investorovi jak negativní, tak i pozitivní a je způsobeno případným posilováním nebo oslabováním koruny oproti měně, ve které je ETF obchodováno.

Další měnové riziko podstupujete, nakoupíte-li ETF v EUR a podkladové aktivum se obchoduje v USD. Tomu se můžete vyhnout zakoupením měnově zajištěného ETF.

Jak vybírat?

Pokud již máte vybrané podkladové aktivum, je důležité přihlédnout k následujícím kritériím:

 1. Sponzor fondu
 2. Poplatky za správu
 3. Historie výkonnosti
 4. Princip podílení se na podkladovém aktivu

Sponzor fondu, je společnost, která vydává jednotlivá ETF a stará se o jeho strukturu. Má také na starosti rozvíjení likvidity ve spolupráci s takzvanými specialisty. Ti vytvářejí likviditu a mají přesně definovaný i maximální spread (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou). 

Tím je zaručena transparentnost obchodování. Majetek ETF je veden, tak jako u podílových fondů, mimo majetek správcovské společnosti. To znamená, že v případě finančních problémů sponzora nespadají tyto prostředky do konkurzní podstaty a investor je tímto způsobem ochráněn. 

Poplatky za správu se u jednotlivých fondů mohou lišit, i když se jedná o stejné podkladové aktivum a stejnou strukturu fondu. Důvodem odlišných poplatků může být rozdílná prestiž sponzorů, odlišná marketingová a poplatková politika, nebo poplatky na měnové zajištění. Ukazatel TER (Total Expense Ratio) ukazuje celkovou nákladonost fondu.

Jak nakoupit ETF?

ETF můžete nakoupit přímo v obchodní aplikaci. Stačí vyhledat požadovaný ETF v okně grafu nebo v seznamu nástrojů a zadat nákupní pokyn.

Pokud jde o váš první obchod, zkuste si to raději nanečisto v demoverzi zde. Byla by škoda udělat špatnou investici jen kvůli ukliknutí.

Komodity

Komodita je zboží, se kterým se na trhu obchoduje bez rozdílu v kvalitě. Neboli kukuřice od jednoho dodavatele je stejná jako kukuřice od jiného. Naproti tomu mobilní telefony od různých výrobců jsou odlišné a proto je namůžeme považovat za komoditu. Obchodují se následující 3 základní kategorie.

 1. Cenné kovy: Zlato, Stříbro, Platina, Měď...
 2. Energie: Ropa, Benzín, Zemní plyn, Topné oleje...
 3. Zemědělské produkty: Sojové boby, Pšenice, Kukuřice, Káva, Kakako, Cukr, Živý hovězí dobytek

Specifika obchodování komodit

Sezónní vlivy cena komodit se samozřejmě odvíjí nabídky a poptávky. Ty se v jednotlivých obdobích roku mění. Třeba u obilnin může vznikat během sklizně přetlak nabídky a cena je tlačena dolů. Tento pokles je ale trhem oceněn v hodnotě investičních nástrojů. Vydělat se dá tedy pouze na odhadnutí toho, jak se trh při odhadu síly tohoto vlivu mýlil

Vlivy počasí a neočekávané události – extrémní zima, extrémní sucho... to nejsou citace televizní zpráv, ale příklady vlivů, které mohou zapříčinit menší nabídku zemědělských komodit a tím i jejich vyšší cenu. U kovů a energií se mohou objevit různé havárie těžebních společností, nově schválená ekologická omezení a podobně. Vše je tedy opět postaveno na očekávání trhu. Pokud je očekávání naplněno, na trhu se nic moc nestane. V opačném případě by se cena měla změnit.

Výhody a nevýhody obchodování komodit

 • Příležitost pro diverzifikaci rizika například k akciovému portfoliu
 • Vysoká likvidita na trzích
 • Vhodné pro intradenní obchodování a spekulace
 • Možnost spekulace i na pokles ceny
 • Využití finanční páky
 • Nelze nakoupit přímo (pouze přes deriváty viz. Níže)
 • Obchodování pomocí složitějších investičních nástrojů
 • Měnové riziko

 

 

 

 

 

Způsoby obchodování s komoditami?


Rozhodně se nemusíte bát, že vám někdo pošle 10 tun zlata. U nejtradičnějších Futures konktraktů probíhá veškeré vypořádání peněžně. Ovšem do komodit je možné investovat i skrze akcie.

 1. Futures kontrakty – finanční derivát, který vznikl jako potřeba zajištění budoucího nákupu/prodeje komodity za aktuálně sjednanou cenu. Vydělat se dá i na poklesu ceny komodity, resp. futures kontraktu. Vhodné pro větší obchody. Pokud tento produkt neznáte, doporučujeme nejpre vyzkoušet obchodování v demoverzi a seznámit se s hlavními principy zde. 
 2. Komoditní CFDs cena těchto kontraktů o rozdílu ceny (CFD) kopíruje vývoj podkladového aktiva, v tomto případě je to tedy komodita. Proto můžete spekulovat na růst i pokles cen komodit. Vhodné i pro menší obchody.
 3. Forex páry  – na trhu Forex se vyskytuje mimo jiné investiční nástroj, který je poměrem ceny zlata a amerického dolaru. Opět se jedná o složitější nástroj a proto si jej nejdřívě vyzkoušjte v demoverzi, případně si o něm něco přečtěte zde. Vhodné pro větší obchody.
 4. ETF, ETC – tyto burzovně obchodované fondy jsou zaměřené na komodity, do kterých dále investují (zpravidla pomocí Futures). Před nákupem je dobré prozkoumat daný fond a jeho strategii. Některé spekulují na pokles cen, jiné naopak na jejich nárůst. 
 5. Akcie zpracovatelských společností – můžete nakoupit akcie společnosti zpracovávající například zlato a spekulovat tak na pokles jeho ceny. Protože pokles ceny zlata snižuje cenu vstupu a tak snižuje společnosti náklady a tím pádem jí poroste zisk. No není to krásné?
 6. Dále lze také obchodovat pomocí Opčních kontraktů

Jakou si tedy vybrat cestu? Záleží na vašem záměru a na tom, jak velký obchod chcete uzavřít a jak dlouho má trvat.

Měny

Obchodování s měnami, neboli Foreign Exchange (Forex), je suveréně největším trhem na světě s denním objemem obchodů přes 5 bilionů USD. To už je slušné číslo, že? Nejedná se ovšem o klasický trh, nýbrž o mimoburzovní trh tvořený mezinárodním obchodním systémem, kde návzájem obchodují s měnami banky, pojišťovny, investiční a makléřské společnosti. Jak na něm tedy obchodovat?

Měna vs. Měnový pár

Denně slýcháme, že koruna oslabuje, euro posiluje atd. Bohužel to není úplně přesné vyjádření, neboť kurz měny je vždy vyjádřen v relaci k jiné měně (případně komoditě). Tedy to, že Koruna například oslabuje, samo o sobě nic neznamená. Měna totiž může oslabovat nebo posilovat ze dvou důvodů. Buď změnou stavu ve vlastní ekonomice, nebo v ekonomice s druhou měnou, ve které její hodnotu vyjadřujeme. Proto bychom měli správně říkat, že koruna oslabuje v relaci k něčemu. Například kurz měnového páru EUR/CZK roste a koruna tak oslabuje oproti EUR. Pamatujte, že první uvedená měna v páru, je vždy základní měnou a v ní bude obchod proveden. Druhá uvedená měna v páru je pak měnou variabilní a z ní vždy vypočítáváme zisk/ztrátu z obchodu.

Nabídka měn

Obchodovat můžete s více než 36 světovými měnami od těch nejznáměnších, jako jsou USD, EUR, GBP, CHF přes CZK, polské zloté, maďarské forinty, kanadské, australské, novozélandské dolary až po exotické jihoafrické randy nebo katarské rijály. Které spolu dohromady tvoří přes 184 měnových párů.

Výhody a nevýhody

 • Zajištění portfolia proti měnovému riziku při ivnestování v zahraničí nákupem vhodného páru
 • Možnost spekulace na růst i pokles kurzu měnových párů
 • Vysoká likvidita na trzích hlavních měnových párů
 • Vhodné pro intradenní obchodování a spekulace
 • Využítí finanční páky
 • Složitější na sledování dění
 • Složitější vazby mezi jednotlivými měnami a vlivy na jejich hodnotu

 

 

 

 

 

 

 

Obchodování měnových párů

 1. Měnový pár přímo na trhu Forex – v naší aplikaci nakoupíte/prodáte měnový pár na trhu Forex. Můžete spekulovat na růst i pokles hodnoty měnového páru. Tato cesta je spíš pro obchody ve větších objemech.
 2. Měnové CFD - kontrakt o rozdílu, který přímo kopíruje hodnotu měnového páru. Ve formě CFD jsou dostupné jen některé měnové páry a to především ty hlavní. Tato cesta je vhodná pro menší objemy obchodů.
 3. Dále lze také obchodovat pomocí opcí.

Jakou si tedy vybrat cestu? Záleží na vašem záměru a na tom, jak velký obchod chcete uzavřít a jak dlouho má trvat.