Slovník pojmů

Nemáte v něčem jasno? Potřebujete se zorientovat v některém pojmu z oblasti finančních trhů? Náš slovník pojmů by Vám měl umět pomoci. 

 

Zpět

Navýšení kapitálu

Korporační finanční nástroj. Možnosti korporace: 1. navýšení kapitálu vydáním nových akcií (upisovací práva), 2. nárůst kapitálu s firemními fondy (prémiové akcie). Dalším zdrojem financí je kapitál druhého stupně, který je získán v emisi dluhopisů s upisovacím právem nebo s konverzním právem (vydání opcí, směnitelné dluhopisy), právě tak jako osvědčený kapitál. To poslední je jakýsi druh prozatimního kapitálu, což znamená, že management má zákonné povolení zvýšit kapitálové navýšení na určité množství vydáním nových akcií, bez potřeby samostatného rozhodnutí akcionářů na valné hromadě.