Slovník pojmů

Nemáte v něčem jasno? Potřebujete se zorientovat v některém pojmu z oblasti finančních trhů? Náš slovník pojmů by Vám měl umět pomoci. 

 

Zpět

Nominální hodnota

Nominální hodnota a kurzovní hodnota (tržní hodnota) se mohou od sebe lišit, tržní hodnota závisí na poptávce. Akciový kapitál společnosti vznikne součtem nominálních hodnot všech akcií. Nominální hodnota u pevně zúročitelných cenných papírů je částka, kterou emitent dluží majiteli papíru. Tuto částku musí dlužník (emitent) věřiteli (majiteli) splatit na konci výpovědní lhůty.