Informační povinnost

brokerjet České spořitelny, a.s.

Naše společnost vznikla v říjnu 2002 jako dceřiná společnost České spořitelny, a.s. a rakouské společnosti ecetra Internet Services AG, která je dceřinou společností Erste Bank. Naším cílem je zpřístupnit burzovní obchodování široké veřejnosti v České republice. K tomu nám pomáhá spojení online obchodní aplikace se zázemím silné a stabilní banky - České spořitelny, a.s. 

 ​ 

 

Spotřebitel je oprávněn obrátit se ve věci mimosoudního řešení sporů z poskytovaných investičních služeb na Finančního arbitra se sídlem Legerova 69, 110 00 Praha 1, IČO: 72546522, www.finarbitr.cz

 

Informační povinnost pro rok