Slovník pojmů

Nemáte v něčem jasno? Potřebujete se zorientovat v některém pojmu z oblasti finančních trhů? Náš slovník pojmů by Vám měl umět pomoci. 

 

Zpět

Odběrné právo

Správnému akcionáři při zvyšování základního kapitálu akciová společnost vhodně zohledňuje dosavadní část. Bude-li základní kapitál například o třetinu zvýšen, dostane akcionář k úhradě odběrní cenu nové akcie v poměru 3:1( k 3 starým akciím jednu novou akcii). Během odběrní lhůty, nejméně dva týdny, lze odběrné právo také na burze prodávat nebo koupit.