Online obchodování dluhopisů – otázky a odpovědi

Které dluhopisy jsou dostupné k online obchodování?

Jedná se o široké spektrum nejvíce obchodovaných a likvidních státních a korporátních dluhopisů v Evropě, na Středním východě, Africe, Asii, a dále limitovaný počet latinskoamerických bondů – v celkovém souhrnu více než 3.000 dluhopisů dostupných k online obchodování. Dostupnost latinskoamerických a amerických korporátních dluhopisů se v blízké budoucnosti bude dále rozšiřovat.

Chci obchodovat dluhopis který není k dispozici online – co mám dělat?

Dluhopisy, které nejsou obchodovatelné online, mohou být obchodovatelné offline. Prosím kontaktujte nás ohledně možnosti obchodovat konkrétní dluhopis offline. V takovém případě bude dluhopis obchodován manuálně, ale i tak bude zobrazen v přehledu Vašeho portfolia TraderGO jako kterákoliv jiná pozice.

Jaké jsou obchodní hodiny pro online obchodování?

Dluhopisy jsou online obchodovatelné 24 hodin / 5 dnů v týdnu, pokud je příslušný trh s dluhopisy otevřen. Obchodní hodiny budou vymezeny denní dobou, kdy je likvidita v rámci konkrétního dluhopisového trhu největší (evropské státní dluhopisy jsou obchodovány v rámci evropských obchodních časů). 

Odkud a jak Saxo Bank čerpá likviditu pro online obchodování bondů?

Dluhopisy jsou primárně obchodovány na mezinárodním OTC trhu a ne na burzách. Saxo Bank proto využívá sítě svých více než 40 partnerů na mimoburzovním trhu k získání likvidity potřebné k obchodování dluhopisů online. Pro více informací se prosím podívejte na dotaz níže „ Jak funguje tržní pokyn? “.

Jaká je maximální velikost obchodu?

Maximální limity jsou nastaveny podle běžných podmínek likvidity trhu příslušného dluhopisu. Tyto limity se liší od 1 mil.EUR a výše pro korporátní dluhopisy a 25 mil.EUR a výše pro státní dluhopisy.

Jaká je minimální velikost obchodu?

Dluhopisy mají rozdílnou minimální obchodovatelnou velikost, která může být například 50 000, 100 000 nebo 200 000 jednotek v příslušné měně. Minimální obchodované objemy a výnosy jednotlivých dluhopisů můžete nalézt pod záložkou Účet > Obchodní podmínky obchodní aplikace TraderGO, případně přímo v okně pokynu Trade ticket. K dispozici budou i dluhopisy obchodované v menších objemech (Saxo Bank nicméně v těchto případech uplatňuje minimální limit 10.000 EUR nebo 10.000 USD na všechny online dluhopisy, i v případě kdy je minimální objem pro konkrétní dluhopis nižší).

Mohu obchodovat za cenu kterou vidím v platformě?

Cena za online dluhopis, kterou uvidíte v aplikaci TraderGO v okně Trade ticket, je živá indikativní cena odpovídající indikativní ceně dluhopisu na mimoburzovním trhu. Z toho důvodu se obchodovatelná cena může od živé indikativní ceny lišit. Pro více informací se prosím podívejte na dotaz „ Jak funguje tržní pokyn? “. Rovněž cena dluhopisu u držené pozice zobrazená v přehledu Vašeho účtu je indikativní cenou ze závěru posledního obchodního dne a může se lišit od aktuální obchodovatelné ceny nebo živé indikativní ceny v okně Trade ticket.

Jak funguje tržní pokyn?

Tržní pokyn je základní typ pokynu při obchodování dluhopisů. Na rozdíl od akcií, které jsou obchodovány na burzách, nejsou tržní pokyny u dluhopisů realizovány na burzách, ale předávány globálním poskytovatelům likvidity, kteří obchod realizují v řádu vteřin. Živá indikativní cena v Trade ticket současně slouží jako maximální limitní cena tržního pokynu. Jestliže není pokyn vypořádán během 45 sekund, pokyn je automaticky zrušen. Není možné změnit dobu platnosti tržního pokynu.

Co se stane je-li pokyn zrušen?

Pokud není k dispozici cena, která je lepší nebo rovna limitní ceně (živá indikativní cena popsaná výše), bude pokyn automaticky zrušen. V takovém případě nás můžete kontaktovat ohledně možnosti obchodovat konkrétní dluhopis offline. Zrušení pokynu nastane v závislosti na konkrétním dluhopisovém trhu po 30 – 45 sekundách.

Jak funguje limitní pokyn?

Limitní pokyn je po zadání automaticky směřován na nejvíce relevantní z dostupných trhů. Limitní pokyny se typicky používají k umístění pokynu za limitní cenu, která je mimo nebo uprostřed spreadu či na zcela jiné úrovni. Jelikož limitní pokyny fungují především na burzách, mohou nastat situace neprovedení pokynu na žádném z trhů díky nedostatku likvidity, přičemž je možné provedení pokynu tržního (kde není likvidita odvozena z burz, ale z mimoburzovního dluhopisového trhu). U limitního pokynu je možné nastavit dobu platnosti pokynu.

U kterých dluhopisů je možné použít limitní pokyn?

Limitní pokyny lze použít jen u některých dluhopisů, které mají dostatečnou likviditu na burze. Pro více informací ohledně dostupnosti limitních pokynů nás prosím kontaktujte.

Jsou dostupné další typy pokynů?

Momentálně nejsou k dispozici žádné další typy pokynů k online obchodování dluhopisů.

Jsou pro obchodování dluhopisů k dispozici grafy?

Momentálně není možné zobrazit grafy dluhopisů.

Může být pokyn uspokojen pouze částečně?

Systémy limitních i tržních pokynů fungují na principu “ všechno nebo nic “, čili všechny pokyny jsou buď uspokojeny na 100% nebo vůbec. Částečné uspokojení obchodu tedy není možné.

Jak jsou pokyny zpracovávány?

Zpracování pokynů je plně digitalizováno s využitím počítačů za účelem maximálního spokojenosti klienta.

Jaké jsou náklady na obchod ?

Poplatky za obchodování dluhopisů jsou následující (ceník platný od konce roku 2016)

Trh

Poplatek

Evropské státní dluhopisy

0.20% (minimálně 80 EUR)*

Americké státní dluhopisy

0.20% ** (minimálně 80 EUR)*

Evropské a americké korporátní dluhopisy

0.20% (minimálně 80 EUR)*

Dluhopisy rozvojových trhů

0.20% (minimálně 80 EUR)*

* Ekvivalent v případě obchodování v jiné měně

** V případě amerických státních dluhopisů zde navíc vstupuje poplatek za vstup na trh, který se pohybuje od 0.000335% do 0.0004%.

Jsou s obchodováním bondů spojeny ještě další náklady?

Kromě poplatků za provedení obchodů, dluhopisové pozice rovněž podléhají správcovským poplatkům. Poplatek za úschovu dluhopisů je 0,12 % p.a. z objemu investice, minimálně 5 EUR měsíčně, plus DPH 25 %.