Slovník pojmů

Nemáte v něčem jasno? Potřebujete se zorientovat v některém pojmu z oblasti finančních trhů? Náš slovník pojmů by Vám měl umět pomoci. 

 

Zpět

Operační riziko

Riziko neočekávané ztráty vzniklé jedinou událostí, zapříčiněnou špatným informačním systémem, nevhodnou organizační strukturou nebo nedostačujícím kontrolním mechanizmem (riziko události), dále riziko vzrůstajících nákladů, ztráta výnosu zapříčiněná nepříznivým trendem v ekonomice jako celku nebo v určitém sektoru (obchodní riziko).