Otevřít účet

Budete potřebovat 2 doklady a trochu trpělivosti. Formuláře si stáhněte, vyplňte a vytiskněte. Podepsané je poté pošlete k nám emailem nebo poštou.

 1. Vyplňte Žádost o otevření účtu*  Prosíme o vyplnění Žádosti podle tohoto vzoru. Na co si dát pozor? Podpis na Žádosti se musí shodovat s podpisem na dokladu totožnosti, na straně 3 uveďte pouze jednu hlavní měnu účtu, Žádost je třeba vyplnit čitelně.

 2. Vyplňte a podepište Dodatek k Žádosti

 3. Přiložte kopie 2 dokladů:
  - občanský průkaz
  - řidičský průkaz nebo pas
  Další akceptovatelné dokumenty jsou uvedené na sedmé straně žádosti o otevření účtu

   

  Čitelně naskenované dokumenty prosím zašlete emailem na tradergo@csas.cz nebo poštou na adresu:

  Česká spořitelna, a.s. 
  Útvar 3810, Budějovická 1518/13a 
  Praha 4, 140 00 
 4. Pokud plánujete investovat do českých akcií obchodovaných na burze Praha, jste českým daňovým rezidentem a chcete mít dividendu z českých akcií zdaněnou 15% daňovou sazbou, zašlete nám také originál (kopie emailem nestačí) vyplněného a podepsaného formuláře „Prohlášení o skutečném vlastnictví a daňovém domicilu“ poštou na adresu uvedenou výše.

 

* Žádost předáváme Saxo Bank ke zpracování a Saxo Bank má možnost ji odmítnout. Upozorňujeme, že Saxo Bank je zahraniční subjekt se sídlem v EU podléhající dohledu dánského dohledového orgánu