Otevřít účet

Budete potřebovat 2 doklady a trochu trpělivosti. Formuláře si stáhněte, vyplňte a vytiskněte. Podepsané je poté pošlete k nám emailem nebo poštou.

 1. Vyplňte formulář Žádost o otevření účtu. * Prosíme o vyplnění Žádosti podle tohoto vzoru. Na co si dát pozor? Podpis na Žádosti se musí shodovat s podpisem na dokladu totožnosti, v části 3 uveďte pouze jednu hlavní měnu účtu, Žádost je třeba vyplnit čitelně.

 2. Vyplňte a podepište Dodatek k Žádosti

 3. Přiložte kopie 2 dokladů:
  - občanský průkaz
  - řidičský průkaz nebo pas
  Další akceptovatelné dokumenty jsou uvedené na první straně žádosti o otevření účtu

 4. Přiložte podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů a důvěrných
  informací


Čitelně naskenované dokumenty prosím zašlete emailem na tradergo@csas.cz nebo poštou na adresu:
Česká spořitelna, a.s. 
Útvar 3810, Budějovická 1518/13a 
Praha 4, 140 00 

* Žádost předáváme Saxo Bank ke zpracování a Saxo Bank má možnost ji odmítnout. Upozorňujeme, že Saxo Bank je zahraniční subjekt se sídlem v EU podléhající dohledu dánského dohledového orgánu