Forex opce

Pomocí více než 45 měnových párů (včetně zlata a stříbra) máte s FX opcemi možnost tvorby velkého množství obchodních strategií, spekulace na změnu volatility a zajišťování měnových pozic.

 1. živé ceny opcí
 2. dynamické spready

FX Vanilla opce

Základní charakteristika FX vanilla opcí

 • naše pokročilá obchodní aplikace umožňuje nákup nebo prodej Call a Put opcí za ceny poskytováné v reálném čase
 • obchodování bez zásahu dealera při poskytování vysoké likvidity
 • neomezený výběr vlastní realizační ceny a splatnosti
 • k dispozici jsou opce evropského typu s denní až roční splatností
 • nastavení automatického vypořádání opcí do spotové pozice nebo přímé realizace hodnoty
 • dynamické spready v závislosti na době splatnosti a realizační ceně
 • obchodování na marži díky propracovaným výpočtům Delta a Vega maržinu v rámci všech produktů
 • specializované reporty FX opcí sloužící ke kombinované analýze spotových a opčních pozic

Co by jste měli dále vědět?

 

Minimální obchodované množství

 • 10 uncí zlata, 100 uncí stříbra, 10 000 jednotek měny obchodu

 

Základní parametry opcí

 • Call opce dává kupujícímu právo na nákup podkladového aktiva (příp. realizaci cenového rozdílu) za cenu Strike v době expirace. V případě Put opce má kupující právo na prodej podkladového aktiva. Kupující může opci prodat kdykoliv v průběhu její životnosti. Prodávající je naopak v short pozici a musí kupujícímu dodat podkladové aktivum příp. vyrovnat cenový rozdíl. Kupující se může rozhodnout opci využít nebo ji nechat propadnout.
 • Prémie je cenou opce, kterou platí kupující prodávajícímu za právo z opce vyplývající. V případě kupujícího je to také maximální výše ztráty při vstupu do opčního obchodu. V případě zajištění spotové pozice pomocí opcí je prémie cenou za zajištění. V případě prodávajícího je to jeho jediný příjem, velikost ztrát není omezena.
 • Strike je hodnota podkladového aktiva na které bude opce v době splatnosti realizována.
 • Expirace je datum splatnosti opce
 • Bod zvratu je hodnotou ceny podkladového aktiva od které bude pro investora nákup opce v době expirace ziskový (př. při nákupu call opce na EUR/USD při ceně spot 1,12 a bodu zvratu 1,15 bude investor v den splatnosti opce v př. ceny EUR/USD vyšší než 1,15 realizovat zisk, v případě nižší ztrátu, která je omezena hodnotou zaplacené prémie)
 • Delta zobrazuje ekvivalent spotové pozice, tzn. že ukazuje citlivost opční pozice na změnu tržní ceny podkladu o jeden bod (př. Delta 60 000 EUR znamená změnu hodnoty opční pozice o 6 EUR při růstu měnového páru EUR/USD o jeden pip).
 • Gamma zobrazuje velikost změny Delta při růstu tržní ceny podkladu o 1 %.
 • Vega udává citlivost hodnoty opční pozice na změnu implikované (očekávané) volatility (př. Vega 290 USD znamená při růstu volatility o 1% růst hodnoty opční pozice o 290 USD, v případě poklesu volatility se hodnota opční pozice o tuto částku sníží).
 • Theta je časovou hodnotou opce. Udává o kolik se hodnota opce zvýší nebo sníží za jeden den v případě, že ostatní parametry zůstanou zachovány.
 • Všechny parametry můžete souhrnně sledovat v rámci opčních Reportů v obchodní platformě.

 

Prémie neboli cena opce se skládá ze dvou složek

 • vnitřní hodnota je tvořena rozdílem hodnoty strike a tržní ceny podkladu
 • časová hodnota, je tzv. spekulativní hodnotou a lze ji spočítat jako rozdílem mezi prémií a vnitřní hodnotou.

 

Hodnota opce je ovlivňována několika faktory:

 

 

Faktor

Opční prémie
Call opce

Opční prémie
Put opce

 

Vzestup spotové ceny podkladu

 

Vzestup volatility podkladu

 

Výplaty důchodů (úroků, dividend) z podkladu

 

Vyšší realizační cena podkladu

 

Delší doba do vypršení opce

 

Vzestup tržních úrokových sazeb

Více o opčních strategiích naleznete v tomto dokumentu .

 

Binární opce

Základní charakteristika FX vanilla opcí

 • jsou také nazývány jako bariérové nebo Touch opce
 • umožňují tvorbu strategií na udržení nebo proražení cenových úrovní, kromě trendových strategií je zde možnost uplatnit i strategie na změnu volatility
 • jsou dostupné na šest nejobchodovanějších měnových párů (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, EURGBP a AUSUSD)
 • k dispozici je volitelná bariéra a doba expirace až jeden rok
 • zisk i případná ztráta jsou dopředu známé
 • neplatíte žádné poplatky za uskutečnění obchodu (zahrnuto ve spreadu)
 • naše obchodní platforma umožňuje nákup nebo prodej opcí se spekulací na proražení cenové bariéry (One Touch opce) nebo naopak na její neproražení (No Touch opce) za ceny poskytováné v reálném čase

Co by jste měli dále vědět?

 

Minimální obchodované množství

 • 10 uncí zlata, 100 uncí stříbra, 10 000 jednotek měny obchodu

 

Základní parametry opcí

 • Minimální obchodované množství je 100 jednotek zákládní měny obchodu.
 • Kupující One Touch opce obdrží předem definovanou hodnotu v případě, že cena měnového páru dosáhne během životnosti opce předem definované úrovně. Za nákup opce platí prémii. Prodávající naopak prémii obdrží, ale v případě dosažení definované bariéry vyplácí předem definovanou hodnotu opce.
 • Kupující No Touch opce obdrží předem definovanou hodnotu v případě, že cena měnového páru nedosáhne během životnosti opce předem definované úrovně. Za nákup opce platí prémii. Prodávající naopak prémii obdrží, ale v případě nedosažení definované bariéry vyplácí předem definovanou hodnotu opce.
 • Příklad nákupu One Touch opce. Kurz EURUSD je 1,11, investor nakoupí One touch opci s bariérou  1,15 s 2 týdenní životností na 1000 jednotek, tzn. 1000 EUR. Tržní cena je uváděna v %, v tomto případě je 15%, tzn. že cena prémie je 150 EUR. V případě proražení úrovně 1,15 obdrží investor celou hodnotu 1000 EUR, tzn. zisk 850 EUR, v případě nedosažení bariéry se ztráta rovná velikosti prémie tzn. 150 EUR.
 • Prodávajícímu opce je na účtě zablokována hotovost ve výši případné ztráty. Pokud nebude opce v průběju životnosti realizována je prodávajícímu připsána prémie, která je mu předtím v den prodeje zaúčtována jako nepřipsanýný hotovostní pohyb.
 • Nákup One Touch opce s vrchní bariérou a prodej No Touch opce s vrchní bariérou má stejný výsledný efekt a znamená spekulaci na stejný tržní vývoj, tzn. na neproražení vrchní bariéry.
 • Nakoupenou opci může investor kdykoliv v průběhu její životnosti prodat.
 • Při obchodování binárních opcí nelze využívat marží.
 • Zadávat můžete pouze pokyn typu Trh.

 

Pojmy:

Nominální hodnota (payout) – zvolený objem investice, který nám je vyplacen při dosažení realizační ceny u One Touch, nebo nedosažení ceny u No Touch opce
Realizační cena (strike, trigger level) – hodnota měnového páru, na jejíž dosažení (One Touch) nebo nedosažení (No Touch) spekulujeme 
Splatnost opce (expiry) – standardizované období, během něhož spekulujeme na dosažení (One Touch) nebo nedosažení (No Touch)  námi zvolené realiziční ceny
Opční prémie (premium) – aktuální hodnota opce, cena za kterou kupujeme či prodáváme opci

Podrobnější vysvětlení naleznete v PDF souboru zde, případně neváhejte navštívit naše  webináře na toto téma .