CFDs kontrakty

Moderní způsob jak obchodovat s akciemi, akciovými indexy, komodity, ETF, měnami a i státními dluhopisy.

  1. možnost obchodovat téměř cokoli
  2. nejsnažší otevření krátké pozice (nejdřív prodáte, poté nakoupíte)

Co je to CFD?

CFD je finanční kontrakt mezi klientem a protistranou o peněžním vyrovnání rozdílu mezi cenou při nákupu a cenou při prodeji pozice. CFD je tedy derivátový nástroj, u něhož Saxo Bank vystupuje v roli protistrany.

CFD je zkratka pro Contract for Difference. Tento produkt je velmi známý ve Velké Británii, kde se začal používat jako alternativa k investování do akcií. CFD je dohoda mezi dvěma stranami (kupující a prodávajcí) o finančním vyrovnání rozdílu mezi kurzem podkladového aktiva v okamžik otevření kontraktu a kurzem podkladového aktiva v okamžik jeho uzavření. Nejedná se o převod vlastnictví podkladového aktiva (jako je tomu například při obchodování akcií). Zisk nebo ztráta z CFD odpovídá rozdílu mezi cenou podkladového aktiva v době otevření pozice CFD a cenou podkladového aktiva při uzavření pozice vynásobené počtem kusů CFD. Jelikož se nejedná o burzovně obchodovaný produkt, jsou CFDs klasifikovány jako OTC (Over The Counter) – mimoburzovní.

Podívejme se na následující příklad :

Název: CFD Erste Bank
Podkladové aktivum: Erste Bank
Margin: 10%
Cena Erste Bank: 25 EUR

CFD má jako podkladové aktivum akcii Erste Bank. Z parametrů víme, že margin je 10%. To znamená, že pro nakoupení 1 akcie pomocí CFD mi stačí pouze 10% hodnoty této akcie.

V tomto případě tak za 1 akcii nakoupenou jako CFD zaplatím 2,5 EUR, ale její kurzový pohyb bude v absolutním měřítku totožný s akcií. Pokud tedy cena akcie vzroste po Vašem nákupu na 30 EUR, tedy o 20%, cena CFD vzroste také o 5 EUR, v procentech pak o 200%. Na druhou stranu pokud by cena akcie klesla na 22,5 EUR, CFD nebude mít žádnou hodnotu a ztratíte tak 100% své investice.

Přehled obchodovatelných CFDs

Podkladové aktivum

Continuous CFDs

Expiring CFDs

Akciové indexy

21

1

Akcie

8352

-

Komodity

-

21

ETDs/ETCs

465

-

FX

-

7

“Continuous CFSs” jsou navázány na aktiva bez doby expirace. To znamená, že teoreticky mohou být drženy bez časového omezení. CFDs na jednotlivé akcie jsou příkladem této kategorie.

“Expiring CFDs” jsou navázány na termínový kontrakt, je stanoveno datum expirace a klient musí „přerolovat” (prodat kontrakt s končící splatností a nakoupit nový) pozici, pokud ji chce nadále držet. Pokud k tomu nedojde, Saxo Bank pozici automaticky uzavře.

Spread a poplatky (transakční náklady)

Transakční náklady jsou odvozeny od podkladového aktiva. Jejich strukturu zobrazuje tabulka níže.

Podkladové aktivum

Náklady

Indexy

Spread, který je definován jako nejlepší nebo nejmenší spread, za který investor může obchodovat při běžných tržních podmínkách. Zvýšená volatilita trhu může ovlivnit velikost zobrazovaného spreadu.

Akcie

ETFs/ETCs

Fixní procentuální poplatek z nominálního objemu obchodu, s minimálním poplatkem u obchodů v nízkém objemu. Pro severoamerické trhy je poplatek stanoven v centech USD za akcii.

Komodity

Tržní spread, který odpovídá spreadu futures kontraktu, plus fixní rozšíření spreadu pro CFDs.

Minimální poplatek

U některých instrumentů je stanoven tzv. “minimální poplatek”, který je účtován, pokud zobchodovaný objem nepřekročí určenou výši. Detaily naleznete v části “Obchodní podmínky” v samotné obchodní platformě.

Minimální obchodovatelné množství

CFDs vázány na komoditní futures nejsou zatíženy “minimálním poplatkem”, ale je stanoveno “minimální obchodovatelné množství”. Minimální množství, pod které nelze obchod uskutečnit, naleznete v části “Obchodní podmínky”, v sekci “CFD on Futures Trading Conditions” v samotné obchodní platformě.

Pro CFDs na jednotlivé akcie je minimální množství odvislé od burzy, kde se obchoduje podkladové aktivum. Minimální množství pro jednotlivý pokyn jsou naleznete v obchodní platformě.

Barevné kotace v Trade Ticketu

Barvy v platformě jsou zvoleny tak, aby Vám usnadnily orientaci v kotacích.

Zelená – zobrazené ceny jsou aktuální a příslušný pokyn může být ihned uspokojen pro zadaný objem. Zeleně označené ceny jsou k dispozici pro většinu likvidních instrumentů, pro které poskytujeme kotace. Pokud objem přesáhne tzv. “Auto-execution threshold”, cena zežloutne a je nutné požádat o cenu pro příslušné množství. Velikost této hranice pro jednotlivý instrument naleznete v sekci “Obchodní podmínky” – “CFD Stock/Index Instrument List” – pod hlavičkou “Automatic Execution Max. CFDs”. Výše této hranice může být nastavena podle Vašeho individuálního požadavku.

Žlutá – ceny jsou indikativního charakteru. To znamená, že klient musí buď požádat o kotaci pro příslušný objem (objem je nad hranicí pro automatickou exekuci) nebo zadat limitní pokyn přímo na trh.

Fialová – cena na trhu není k dispozici, je zpožděná nebo nemůže být zobrazena. Zobrazená cena je tou poslední, která byla z daného trhu přijata.

Expirující CFDs

Všechny CFDs na termínový kontrakt (futures) expirují společně s podkladovým kontraktem.V závislosti na příslušném instrumentu CFDs na futures expirují (otevřené pozice budou uzavřeny ze strany Saxo Bank) 3 dny před “First notice” nebo 2 dny před “Last Trading Day”. Specifické podmínky expirace pro jednotlivé komodity mohou být nalezeny v sekci “Obchodní podmínky” – “Futures Trading Conditions”.

Automatické rolování není podporováno, pozice při expiraci musí být vždy uzavřena a znovu otevřena na následující období. Popis CFDs Indexy, komodity, akcie, dluhopisy

Maržové požadavky

CFDs se obchodují na marži s použitím finanční páky. To znamená, že klient může ovládat s menším objemem prostředků větší kapitál. Výše maržového požadavku je minimální hodnota, která musí být na účtu, aby byla pozice zajištěna proti případným ztrátám.

Klienti mohou otevírat pozice už s 0,5 % celkové nominální částky (FX, indexy, měny, dluhopisy).Maržové požadavky pro jednotlivé instrumenty najdete v „Obchodních podmínkách“. Je nutné si uvědomit, že nižší maržový požadavek znamená vyšší páku, a tím pádem i potenciálně vyšší riziko.

Korporátní akce

Ačkoliv při držení CFDs nevlastníte podkladové aktivum, korporátní akce jsou zohledněny. Například, dividendové výplaty jsou připsány v odpovídajícím poměru na účet zákazníka, který drží dlouhou pozici přes rozhodný den. Naopak, při krátké pozici jsou prostředky odepsány. Změna v počtu akcií (split, spin-off, atd.) jsou zohledněny a cena CFD upravena odpovídajícím způsobem.

Financování a výpůjční náklady

Výpůjční nákladyJelikož CFDs jsou obchodovány na marži, klient platí / dostává úrok z jejich držení přes noc. V případě, že klient otevírá krátkou pozici s podkladem jedné akcie, může být navíc naúčtován poplatek za vypůjčení, jelikož Saxo Bank musí pozici jistit na trhu. U nejvíce likvidních titulů je ovšem tento poplatek nulový.

Financování

Držení CFDs přes noc je spojeno s výpůjčními náklady ve výši:

  • Při držení dlouhé pozice: 1 měsíční sazba LIBOR + stanovené % body
  • Při držení krátké pozice: 1 měsíční sazba LIBID - stanovené % body

Financování je vypočítáváno na denní bázi, a zaúčtováno vždy na konci měsíce. Úrok se počítá vždy přes půlnoc, nejsou tedy žádné náklady na držení pozice v rámci jednoho dne (intradenně).

Obchodování s CFDs na termínové kontrakty (futures) není spojeno s výpůjčními náklady na financování. Všechny náklady v této kategorii jsou zahrnuty ve spreadu.

Informace k úvěrovým požadavkům

Jelikož CFDs jsou deriváty a mají v sobě páku, musíte tak z kapitálu, který máte vypůjčený (například při marginu 10% si na celou nakoupenou pozici při jejím otevření vypůjčíte 90%, během otevřené pozice pak vypůjčená část může klesat nebo růst), platit úroky. Tyto úroky jsou viditelné přímo v obchodní aplikaci Market Access by brokerjet. Pokud provedete “round-trip”, tedy nákup a prodej jednoho CFD v ten samý den (otevření nějaké pozice a její následné uzavření), neúčtují se Vám žádné poplatky. Poplatky za čerpání naleznete v sekci poplatky.

Abyste vždy dostatečně kryli své pozice v CFD, je nutné mít na Vašem účtě finanční prostředky alespoň v takové výši, jaký je margin Vaší nakoupené pozice. Pokud zůstatek klesne na nižšní úroveň, bude Vám zobrazeno upozornění v obchodní aplikaci.

Pokud Vaše pozice nebudou dostatečně kryté, společnost Saxo Bank A/S si vyhrazuje právo kdykoliv Vaše pozice uzavřít.

Důležité upozornění pro obchodování CFDs na krátko

Při držení krátké pozice na CFDs může dojít k vynucenému uzavření pozice. Takové riziko nastává především u CFDs na akcie, které je obtížné vypůjčit z důvodu pořádání korporátních akcí typu převzetí, výplaty dividend, nabídky práv, sloučení či spojení akcií, nebo zvýšených prodejů akcií ze strany hedgeových fondů.