„Vyhovuje Vám obchodování v obchodní aplikaci TraderGO, kterou Vám poskytuje Saxo Bank AG?

Řekněte o tom svým známým a získejte společně odměnu v podobě až 30% podílu z poplatků za obchodování v TraderGO zaplacených klientem, kterému jste obchodování v TraderGo doporučil.“ 

Podmínky promoakce:

Odměna pro doporučujícího je vypočtena z obchodů provedených doporučeným klientem v průběhu zvýhodněného období (období 3 měsíců počínaje měsícem, kdy došlo k založení účtu) a je vypočtena jako:

20 % ze zaplacených nákupních nebo prodejních poplatků za nákupy nebo prodeje akcií (EQ) a akciových CFD,

20 % ze zaplacených nákupních nebo prodejních poplatků za nákupy nebo prodeje futures (FU),

20 % z nákladů na obchod 1 lotu (spread) na forexu (FX)

 

Odměna pro doporučeného je vypočtena z obchodů provedených doporučeným klientem v průběhu zvýhodněného období (období 3 měsíců počínaje měsícem, kdy došlo k založení účtu) a je vypočtena jako:

10 % ze zaplacených nákupních nebo prodejních poplatků za nákupy nebo prodeje akcií (EQ) a akciových CFD,

10 % ze zaplacených nákupních nebo prodejních poplatků za nákupy nebo prodeje futures (FU),

10 % z nákladů na obchod 1 lotu (spread) na forexu (FX)

- odměna bude vyplacena na CZK peněžní účt TraderGO (nebo na hlavní peněžní účet TraderGO) klienta v průběhu měsíce, který následuje po ukončení zvýhodněného období.

Podmínky účasti pro stávající klienty:

- doporučit nového klienta může pouze stávající klient společnosti Saxo Bank AG, jehož smluvní vztah se společností Saxo Bank AG zprostředkovala Česká spořitelna, a.s., a který má otevřený majetkový účet v obchodní aplikaci TraderGO

- informaci o doporučeném klientovi zasílá doporučující klient emailem na tradergo@csas.cz v době platnosti promoakce nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž si doporučený klient  otevřel u společnosti Saxo Bank AG  majetkový účet

- stávající klient v emailu uvede své klientské číslo, své jméno a příjmení, jméno a příjmení doporučeného klienta, email a telefon doporučeného klienta

- doporučující klient bere na vědomí, že mu nebude vyplacena odměna za doporučení klienta v případě, kdy doporučený klient nebude souhlasit s předáním informací o svých provedených obchodech, z nichž se vypočítává odměna doporučujícímu klientovi- pokud doporučený klient nesplní podmínky promoakce (tj. neotevře si v Saxo Bank AG, prostřednictvím České spořitelny, a.s nebo mu Saxo Bank AG odmítne takový majetkový účet otevřít  a neprovede obchod) do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž doporučující klient zaslal informaci o doporučeném klientovi podle výše uvedených podmínek, nebude za něj vyplacena žádná odměna  

Platnost promoakce:

- promoakce začíná 1.2.2018 a končí 31.12.2018*

* promoakce může být kdykoliv ukončena s tím, že odměny za již doporučené klienty budou vyplaceny z obchodů realizovaných doporučenými klienty do konce aktuálního kalendářního měsíce