Slovník pojmů

Nemáte v něčem jasno? Potřebujete se zorientovat v některém pojmu z oblasti finančních trhů? Náš slovník pojmů by Vám měl umět pomoci. 

 

Zpět

Provize

"Provize jsou částky, které jsou uvedeny v rozvaze na straně pasiv jako bezpečnostní rezerva. Tyto zásoby jsou užívány pro vyrovnání závazků (ale také: nákladů nebo rizik ztrát), které jsou v době sestavování rozvahy ještě nejasné a blíže neurčené. Zásoby jsou svým charakterem podobné skutečným závazkům. Použití: provize jsou přiděleny místo příslušných nákladů k hospodářskému roku, ve kterém náklady vznikly, bez ohledu na to, jaký může být peněžní tok. Opatrný přístup zaváže společnost k udání případných nebo očekávaných budoucích ztrát již v této době. Výška provizí je založena na odhadech. Cílem této operace je uvést zisk nebo aktivum, které není příliš vysoké. Provize sníží výsledek společnosti