Slovník pojmů

Nemáte v něčem jasno? Potřebujete se zorientovat v některém pojmu z oblasti finančních trhů? Náš slovník pojmů by Vám měl umět pomoci. 

 

Zpět

Skrytá aktiva

Skrytá aktiva nebo skryté provize formují část hodnoty majetku společnosti, kterou nezasvěcený člověk zcela nerozpozná nebo pouze částečně rozpozná v rozvaze. Skrytá aktiva jsou výsledkem podhodnocení jmění nebo nadhodnocení závazků. Lze je najít na obou stranách rozvahy. Skrytá aktiva navíc navýší hodnotu společnosti k hodnotě, která je rozpoznatelná v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát. V rámci zdanění znamenají skrytá aktiva dočasné snížení zdanitelných položek.