Slovník pojmů

Nemáte v něčem jasno? Potřebujete se zorientovat v některém pojmu z oblasti finančních trhů? Náš slovník pojmů by Vám měl umět pomoci. 

 

Zpět

Stop limit

Druh burzovního pokynu typu "stop loss", který se používá ve chvíli, kdy se investor obává poklesu držené akcie. Jedná se o typ prodejního pokynu, ve kterém si investor stanoví 2 limity:


"STOP LIMIT", který musí být vždy nižší než je aktuální tržní cena akcie a slouží jako kriterium pro aktivaci pokynu
"LIMITNÍ CENU" - je minimální hodnota, za kterou se má prodejní pokyn realizovat.

Pokyn typu STOP LIMIT se aktivuje ve chvíli, kdy tržní cena akcie poklesne pod hodnotu STOP LIMIT - pak dojde k vygenerování prodejního pokynu s limitní cenou, kterou si klient zvolil. K prodeji dojde, pokud je limitní cena nižší, než je aktuální cena na trhu

Příklad: Investor si nastaví pokyn typu STOP LIMIT na prodej 5 ks akcií FORD se s parametry:
STOP LIMIT = 8,00 USD
LIMIT = 7,90 USD.

Aktuální cena je 8,35 USD. Vložený pokyn zůstává neaktivní až do té doby, dokud neklesne tržní cena akcií FORD pod 8 USD. Jakmile se tak stane, bude vygenerován pokyn na prodej 5 ks akcií Ford s limitní cenou 7,90 USD. Investor akcie prodá, pokud se po prolomení hranice 8,00 USD pohybuje jejich kurz nad limitní cenou 7,90 USD. Pokud by však došlo k velmi rychlému a dramatickému poklesu až pod hranici 7,90 USD, teoreticky je možné, že pokyn akcie nebudou vůbec prodány. Porovnejte se STOP MARKET