Slovník pojmů

Nemáte v něčem jasno? Potřebujete se zorientovat v některém pojmu z oblasti finančních trhů? Náš slovník pojmů by Vám měl umět pomoci. 

 

Zpět

Termínovaný fond

Investiční fondy s ohraničenou lhůtou. Investor může tyto fondy koupit pouze v krátké odběrní lhůtě. Potom je emise fondu zastavena. Investovaný kapitál zůstává ve fondu až do konce termínu. Investor však může své podíly prodat. V den splatnosti jsou veškeré fondy rozpuštěny a uložený kapitál včetně nahromaděných výnosů je vyplacen majitelům.