Slovník pojmů

Nemáte v něčem jasno? Potřebujete se zorientovat v některém pojmu z oblasti finančních trhů? Náš slovník pojmů by Vám měl umět pomoci. 

 

Zpět

Volný obchodní styk

Volný obchod je obchodem titulů, které nejsou oficiálně zaneseny na kurzovním lístku. Volný obchod je součástí trhu cenných papírů. Požadavky na kvalitu těchto cenných papírů jsou nižší než na ty cenné papíry, které jsou oficiálně obchodovatelné nebo obchodovatelné na regulovaném trhu. Volný obchodní styk organizovaný burzou také podléhá burzovním pravidlům a poukazuje na cenné papíry, které nejsou zaneseny na oficiálním kurzovním lístku a také nejsou uzpůsobeny k obchodu na regulovaném trhu. Kurzy (ceny) jsou určeny dle nabídky a poptávky, ovšem musí odpovídat požadavkům na burzovní cenu. Kurzy jsou uveřejněny na úředním kurzovním listu (přísně odděleném od kurzů oficiálního obchodu). Zvláštní regionální a oblastní tituly s omezeným okruhem působnosti, jakož i rodinné společnosti se nacházejí ve volném obchodu.