Slovník pojmů

Nemáte v něčem jasno? Potřebujete se zorientovat v některém pojmu z oblasti finančních trhů? Náš slovník pojmů by Vám měl umět pomoci. 

 

Zpět

Výnosy

Daňový zákon rozlišuje řádné a mimořádné výnosy. Úroky a příjmy z dividend jsou řádné výnosy a zcela podléhají zdanění. Zisk získaný z navýšení ceny u prodeje a profit z předplatního práva je pokládán za mimořádný výnos a je u soukromých investorů osvobozen od daně. Syn: Zisky