Automatizované pokyny

Obchodovat můžete i přesto, že zrovna nesedíte u svého počítače. Naše aplikace totiž nabízí možnost zadat pokyn k nákupu, který při své realizaci sám vydá další pokyny na trh. Díky tomu nastavíte pokyny pro celý obchod najednou a své obchody tak můžete automatizovat.

Typy pokynů

 1. Trh
  Pokyn k nákupu/prodeji za nejlepší aktuální cenu na trhu. Některé burzy nepodporují tržní pokyny. V takovém případě Saxo Bank, nebo její partneři změní tržní pokyn na limitní s ohledem na aktuální cenu.

 2. Limit  
  Pokyn s cenou, jež stanovuje maximální cenu nákupu a minimální cenu prodeje, za kterou je investor ochoten obchodovat. Například nákupní pokyn bude vykonán pouze za limitní cenu, či nižší. 

 3. Stopové pokyny
  Pokyn “Stop” se používá ve chvíli, kdy se investor obává poklesu ceny držené pozice nebo chce nakoupit po dosažení určité ceny. Po dosažení nastavené hodnoty je vygenerován prodejní/nákupní pokyn. Tzn., že pro prodejní pokyn musí být cena nastavena nižší, než je aktuální tržní cena. U nákupního pokynu naopak.

 4. Trailing Stop (Vlečný stop)
  U prodejního pokynu “Trailing-Stop-Loss” je stop cena nastavena pro prodej pod aktuální tržní hodnotou instrumentu. Trailing-stop má, na rozdíl od obyčejného stop pokynu, cenu určenou v procentuální nebo absolutní vzdálenosti od aktuální tržní hodnoty instrumentu (Vzdálenost k trhu). Při růstu ceny instrumentu se tak stop cena automaticky posouvá proporcionálně vzhůru. Při poklesu ceny se však stop cena nemění. Trailing-Stop nám tak umožňuje snížit riziko velkých ztrát a vydělávat na růstu ceny cenného papíru bez nutnosti neustále sledovat vývoj této ceny. 

  “Krok vlečení” nastavuje citlivost sledování podkladového aktiva. Aby se mohla stopová hranice posunout, musí se jeho cena změnit alespoň o hodnotu kroku vlečení. Fluktuace v ceně menší, než je tato hodnota, tedy nehrají roli. U nákupního pokynu je logika přesně opačná.

 5. Stop Limit
  Je kombinací stopového a limitního pokynu. Při prodeji nastavíte hodnotu, která poslouží jako kritérium pro aktivaci pokynu a musí být vždy nižší než aktuální tržní cena instrumentu. Dosáhne-li tržní cena nastavené hodnoty, odešle se na trh pokyn s limitní cenou, což je minimální hodnota, za kterou se má prodejní pokyn realizovat. Při nákupu platí opačná logika.

Všechny typy pokynů vyjma “Market” pokynů mohou mít následující platnost:

 • Denní pokyn - pokud není zrealizován, zruší se na konci obchodního dne
 • Do zrušení - Good Till Cancelled (GTC) – zůstává v systému do uspokojení nebo manuálního zrušení
 • Do data – Good Till Date (GTD) – jeho platnost vyprší po skončení zadaného období


zAČNĚTE NANEČISTO