Akciové indexy

Jedná se o hodnotu vypočtenou z tržní ceny vybraných akcií. Změna hodnoty a vývoj akciového indexu by měly odrážet stav dané ekonomiky, odvětví nebo něčeho dalšího. Toho se dosáhne zahrnutím vhodných akcií do výpočtu. Například německý index DAX, obsahuje spoustu strojírenských společností, protože vývoj jejich akcií významně ovlivňuje celou německou ekonomiku.

Výpočet hodnoty akciového indexu je obvykle vážený součet cen vybraných akcií. Tak i levná akcie společnosti, jež je důležitá pro ekonomiku, ovlivní index mnohem více než výrazně dražší akcie, která je však pro ekonomiku méně významná. Existují i jiné výpočty například podle výše ceny obsažených akcií a další.

Při investování do indexů jde opět o to nakoupit co nejlevněji a následně prodat dráž. I zde je možné spekulovat na pokles. Nicméně index je pouze vyjádřením hodnoty a není obchodovatelný. K obchodování je zapotřebí použít investičního nástroje, jehož podkladovým aktivem je právě akciový index.

Výhody a nevýhody 

Indexy jsou použitelné jako nástroje, umožňující snadno participovat na pohybu celého trhu. Pro investora to znamená řadu příležitostí a zároveň omezení.

  • Možnost investovat do celé konkrétní ekonomiky či odvětví.
  • Snazší diverzifikace rizika, protože investujete pomocí jednoho aktiva do mnoha společností (od jednotek až po stovky firem, například S&P500).
  • Částečné zajištění portfolia proti poklesu trhů v dobách nervozity.
  • Nákupem aktiva vázaného na index kupujete vše, co obsahuje, i to, co byste nechtěli.
  • Nelze nakoupit přímo, je třeba využít investičního nástroje s podkladovým aktivem v podobě daného indexu.

Jak nakoupit index

Jako bylo uvedeno dříve, index se nedá koupit napřímo. K jeho získání musíte využít jeden z následujících nástrojů:

  1. Indexová CFDs – nakoupíte kontrakt na rozdíl hodnoty indexu, na který je navázán. Tento produkt umožňuje využít finanční páku. Můžete tak spekulovat nejen na růst jeho hodnoty, ale i na její pokles (tzv. short selling). Více o CFDs najdete zde.
  2. ETF – v překladu burzovně obchodovaný fond, který kopíruje vývoj hodnoty indexů. Existují také ETF, které se vyvíjejí opačně (inverzně). Těmi lze spekulovat na pokles.
  3. Nebo pomocí opcí.